Hyppää sisältöön
Media

Anna-Liisa Sundquistille työympäristötyön kultainen ansiomitali

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2007 9.00
Tiedote -

DI Anna-Liisa Sundquistin tyyni työtapa ja raudanluja ammattitaito osoittautuivat arvokkaiksi, kun EU:n uutta kemikaaliasetusta valmisteltiin. Työtoverit ja yhteistyökumppanit tuntevat Anna-Liisa Sundquistin luotettavana ja vaatimattomana asiantuntijana, joka on tehnyt ansiokasta työtä yli 30-vuotta kemikaalien turvallisuuden hyväksi aluksi kotimaassa ja myöhemmin myös EU:n piirissä. Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä luovutti työympäristötyön kultaisen erityisansiomitalin neuvottelevalle virkamiehelle Anna-Liisa Sundquistille tiistaina 12. kesäkuuta Helsingissä.

Sosiaali- ja terveysministeri myöntää kultaisen erityisansiomitalin Tapaturmavakuutuslaitosten liiton yhteydessä olevan työympäristömitalitoimikunnan esityksestä vuosittain. Erityisansiomitali myönnetään henkilölle hänen tekemästään ansiokkaasta työstä työympäristön hyväksi.

Rouva REACH Suomesta

Anna-Liisa Sundquist on tehnyt viime vuodet merkittävää työtä EU:n uuden kemikaaliasetuksen eli REACH-asetukseen hyväksi. Hän toimi puheenjohtajana EU:n neuvoston työryhmässä, kun asetuksen lopullisesta sisällöstä neuvoteltiin. Hänen ammattitaitonsa ja asiantuntevat ehdotuksensa johtivat siihen, että EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät yhteisymmärrykseen EU:n uudesta kemikaaliasetuksesta. REACH on suurin lainsäädäntöuudistus, mitäEU:ssa on koskaan tehty. Asetus parantaa kemikaalien käyttöturvallisuutta EU:n lisäksi myös muualla maailmassa.

Työssään sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolla Anna-Liisa Sundquist toimii aktiivisesti myös kouluttajana. Toimittajat ja tiedottajat tuntevat Anna-Liisa Sundquistin asiantuntijana, joka kerta toisensa jälkeen jaksaa yksinkertaisesti ja selkeästi kertoa, mitä REACH pitää sisällään. Hänet tunnetaan ihmisenä, joka on aina valmis yhteistyöhön ja joka antaa asioiden puhua puolestaan.

30-vuotta työtä kemikaalien turvallisuuden puolesta

Anna-Liisa Sundquist on toiminut työsuojeluhallinnon kemikaaliasiantuntijana vuodesta 1977 aluksi Työsuojeluhallituksessa ja sittemmin sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolla. Euroopan komission asiantuntijana hän toimi vuosina 1995 – 1998. Hänellä on ollut huomattavia luottamustoimia valtionhallinnossa. Vuodesta 2007 hän on ollut Kemikaalineuvottelukunnan puheenjohtaja. Hän on toiminut Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana YK:n alaisessa työryhmässä ja lukuisissa kansainvälisissä työryhmissä.

Lisätietoja antavat Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta turvallisuusjohtaja Hannu Tarvainen puh. (09) 680 401 sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä johtaja Jaakko Itäkannas puh. (09) 160 73210 ja tiedottaja Tarja Summa (09) 160 74486. (Neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Sundquist puh. (09) 160 72443.)

ks. myös www.reachinfo.fi ja www.stm.fi/reach/asetus

Sivun alkuun