Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ändringar som föranleds av Solvens II-direktivet i försäkringsbolagens förvaltn

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.12.2013 12.02
Pressmeddelande -

Allt mer täckande bestämmelser om försäkringsbolagens förvaltning utfärdas på lagnivå. Till lagen om försäkringsbolag fogas bestämmelser om bl.a. försäkringsbolagens interna revision, aktuariefunktion, riskhantering och belöning. Till exempel belöningssystemet ska stämma överens med bolagets affärsverksamhet, strategi och mål, och det får inte heller uppmuntra till risktagning. Syftet med ändringarna är att förbättra både försäkringsbolagens stabilitet och riskhantering.

Förändringarna i försäkringsbolagens förvaltningssystem baserar sig på EU:s Solvens II-direktiv. Direktivet handlar om försäkringsbolagens solvens, och dess ikraftträdande har fördröjts. Bestämmelserna om förvaltningen inkluderas i finsk lagstiftning i förväg.

Samtidigt implementeras de ändringar i lagstiftningen som ändringen av direktivet som gäller tillsyn över finanskonglomerat kräver. Ändringarna gäller bl.a. underlättande av tillsynen i företagsgrupperingar som bedriver både bank- och försäkringsverksamhet. Dessutom blir försäkringsmatematikerexamen avgiftsbelagd för dem som avlägger den. Avgiftens storlek bestäms senare. Försäkringsmatematikers behörighet fastställs av social- och hälsovårdsministeriet på framställning av examensnämnden för försäkringsmatematiker.

Regeringen föreslog torsdagen den 12 december att lagarna ska stadfästas. Republikens president ämnar godkänna lagarna på fredag. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2014.

Ytterligare information

Hannu Ijäs, direktör, tfn 02951 63248, [email protected]Sivun alkuun