Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ändring av villkoren för att fastställa könstillhörigheten planeras

Sosiaali- ja terveysministeriö
11.9.2013 10.09
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska reformera lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet.

I Finland är villkoren för att fastställa en transsexuell persons könstillhörighet att personen har fyllt 18 år, är finsk medborgare eller bosatt i Finland, saknar fortplantningsförmåga och lever i en könsroll som personen upplever sig tillhöra. Lagen förutsätter också att personen inte är gift eller lever i ett registrerat partnerskap. Kravet på att vara ogift kan ändå frångås om personens make ger sitt samtycke till att könstillhörigheten fastställs.

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har uppmanat Finland att upphäva kravet på att en person som får sin könstillhörighet fastställd ska sakna fortplantningsförmåga och vara ogift.

Den nya arbetsgruppens uppgift är att bereda nödvändiga förslag till lagändringar i fråga om villkoren för att fastställa könstillhörigheten. Dessutom ska arbetsgruppen utvärdera behovet av andra ändringar i lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet.

I arbetsgruppen finns representanter för bland annat frivilligorganisationer, människorättsexperter, universitetssjukhus och myndigheter. Dessutom kommer arbetsgruppen att höra andra experter och intressentgrupper som är centrala för arbetet.

Arbetsgruppens mandatperiod börjar 6.9.2013 och pågår till slutet av september 2014.

Ytterligare information

Medicinalråd Helena Vorma, tfn 02951 63388
Konsultativ tjänsteman Riitta Burrell, tfn 02951 63588

Detta är en översättning av det finskspråkiga pressmeddelandet som publicerades 11.9.2013. 


Bilagor

Beslut om tillsättande av arbetsgrupp (pdf, 13.6 kB ) (på finska)


På andra webbplatser

Lag om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet 563/2002 (Finlex)

Raportti Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Nils Muinieksin vierailusta Suomessa 11.-13. kesäkuuta 2012 (inofficiell finsk översättning)

Sivun alkuun