Hyppää sisältöön
Media

Ammatillinen kuntoutus työntekijän oikeudeksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.3.2003 7.00
Tiedote 62/2003

Kansaneläkelaitoksen ja työeläkelaitoksien on järjestettävä ammatillista kuntoutusta henkilölle, jolla on sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva uhka joutua työkyvyttömäksi. Hallitus päätti 27. helmikuuta esittää, että tasavallan presidentti hyväksyisi asiaa koskevat lakiesitykset. Lainmuutokset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2004.

Kansaneläkelaitoksen maksamaa kuntoutusrahaa nostetaan vastaamaan paremmin nykyisen työeläkejärjestelmän maksaman kuntoutusrahan tasoa. Työntekijä voi saada myös osakuntoutusrahaa.

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on lisätä työssä olevien osuutta työikäisestä väestöstä ja myöhentää työmarkkinoilta poistumista kahdella - kolmella vuodella lähemmäs normaalia vanhuuseläkeikää, ja siten vähentää eläkemaksujen nousupainetta.

Ammatillinen kuntoutus on osa työmarkkinajärjestöjen viime marraskuussa sopimaa yksityisalojen työeläkkeiden kehittämistä, johon myös hallitus on sitoutunut.

Lisätietoja: Hallitusneuvos Anja Kairisalo, puh. 160 74441

Sivun alkuun