Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Aluksille lakisääteinen laiva-apteekki ensiavun ja sairaanhoidon takaamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö
7.5.2015 13.35
Tiedote

Aluksilla, pelastusveneissä ja -lautoilla on jatkossa oltava laiva-apteekki, joka sisältää ensiavun ja sairaanhoidon antamiseen tarvittavat lääkkeet ja hoitotarvikkeet. Hallitus esitti lain vahvistamista 7. toukokuuta. Lain tarkoituksena on varmistaa, että laivaväki saa aluksella tarvittaessa asianmukaista ensiapua ja sairaanhoitoa sairaus- ja tapaturmatapauksissa.

Laki koskee eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkia suomalaisia aluksia, joilla työskentelee laivaväkeä. Laivaväellä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat työsuhteessa tai muutoin toimivat tai työskentelevät aluksella.

Alukset jaetaan luokkiin A, B, C ja D sen mukaan, millä etäisyydellä ne liikennöivät lähimmästä lääkinnällisesti riittävästi varustetusta satamasta. Laiva-apteekin sisältö määräytyy alusluokan ja laivaväen lukumäärän mukaan.

Laivanisännän on huolehdittava siitä, että aluksella, aluksen pelastusveneissä ja -lautoissa on säännösten mukaiset lääkkeet ja hoitotarvikkeet. Laivanisännällä tarkoitetaan aluksen omistajaa, koko aluksen vuokraajaa tai muuta aluksella määräysvaltaa käyttävää henkilöä.

Lain noudattamista valvovat Liikenteen turvallisuusvirasto, työsuojeluviranomaiset sekä terveydenhuollon valvontaviranomaiset. Laki perustuu Kansainvälisen työjärjestön merityötä koskevaan yleissopimukseen sekä neuvoston direktiiviin, jossa säädetään terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi.

Lailla kumotaan laiva-apteekeista annettu Merenkulkulaitoksen määräys, jota on sovellettu tähän asti.

Laiva-apteekkien tarkemmasta sisällöstä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Asetus tulee voimaan samaan aikaan lain kanssa 15. toukokuuta.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Liisa Katajamäki, STM, p. 029516 3329, [email protected]
Erityisasiantuntija Markku Vanhanen, Trafi, p. 029 5347 001, [email protected]Muualla palvelussamme

Lääkkeet

Sivun alkuun