Hyppää sisältöön
Media

Alkoholiohjelman uudet kumppanit luottavat alueelliseen yhteistyöhön

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.6.2005 5.35
Tiedote -

Pertunmaa, Ristiina, Muurla, Kuusjoki, Lapinlahti, Salo, Suomusjärvi, Perniö, Somero ja Särkisalo ovat liittyneet alkoholiohjelman kumppaneiksi. Kumppanuussopimukset on sosiaali- ja terveysministeriön puolesta allekirjoittanut peruspalveluministeri Liisa Hyssälä. Valtaosa nyt mukaan tulleista kunnista on alueilta, joilla päihdehaittojen ehkäisyn kehittäminen perustuu seudulliseen yhteistyöhön.

Ristiinan ja Pertunmaan kunnat osallistuvat Mikkelin seudulla AleAlko-hankkeeseen, jonka tavoitteena on tuottaa alueellinen päihdestrategia. Aiemmin seudulta alkoholiohjelmaan on liittynyt Kangasniemi.

Muurla, Perniö, Salo, Somero, Suomusjärvi ja Särkisalo ovat mukana kuntayhteistyössä, jossa ehkäisevän ja korjaavan päihdetyön tueksi on laadittu alueellinen strategia. Salon talousalueen päihde- ja huumestrategia on laadittu vuonna 2000 ja päivitetty kesällä 2004. Osassa kunnista on tekeillä myös paikallinen päihdestrategia. Alkoholiohjelman kumppanuussopimuksen yhteydessä kunnat määrittelevät lisäksi joukon konkreettisia painopistealueita tai -toimia.

Lääninhallitukset ovat tehneet tuoreen valtakunnallisen peruspalvelujen arvioinnin tulosten pohjalta päihdepalveluja ja ehkäisevää päihdetyötä koskevia toimenpide-ehdotuksia. Koska kasvava päihteiden käyttö ja siitä johtuvat haitat heijastuvat kuntien koko palvelujärjestelmään, kuntien on varauduttava siihen kehittämällä ja lisäämällä toimintojaan yhteistyössä toistensa kanssa. Ehkäisevän päihdetyön osalta arvioinnissa todetaan, että moniammatillisessa yhteistyössä tarvitaan seudullista yhteistyötä, jotta niukat voimavarat voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Alkoholiohjelma 2004–2007 on sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima alkoholihaittojen vähentämiseen tähtäävä yhteistyöprosessi. Alkoholiohjelman kumppanuussopimuksessa kunnat sitoutuvat päivittämään päihdehaittojen ehkäisystrategiat ja ehkäisevän päihdetyön toimintaedellytykset. Uusien kumppanikuntien myötä alkoholiohjelman kumppaneita on nyt kaikkiaan 121. Kuntia mukana on 31, joista osa on liittynyt yhteistyöhön kuntaryhmänä.

Lisätietoja: ohjelmakoordinaattori Marjatta Montonen, puh. 050 5011 260 ja projektisihteeri Auli Sarvikivi 050 593 4657, myös www.alkoholiohjelma.fi.

Sivun alkuun