Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Aktiivimalli kehittyy

Sosiaali- ja terveysministeriöTyö- ja elinkeinoministeriö
19.4.2018 14.08
Uutinen

Vuoden alussa voimaan tulleen aktiivimallin kumoamista koskeva kansalaisaloite on tänään torstaina 19.4.2018 eduskunnassa lähetekeskustelussa.

Aktiivimalli ja sitä koskeva kansalaisaloite ovat nostaneet julkiseen keskusteluun niin ihmisten erilaiset elämäntilanteet, työttömyysturvajärjestelmän moninaisuuden kuin työttömyysturvajärjestelmän tarkoituksen ja tavoitteet.

Kansalaisaloite on tapa tuoda eduskunnan käsiteltäväksi sellaisia suomalaisten ihmisten tärkeiksi kokemia asioita, joihin halutaan saada muutos. Nyt aloitteen käsittely on eduskunnan käsissä. Sosiaali- ja terveysministeriö saa myös käsittelyn kuluessa eduskunnalta tiedon, miten ministeriön toivotaan osallistuvan kansalaisaloitteen käsittelyyn.

Aktiivimallin soveltamisen vaikutuksia seurataan tarkasti. Myös eduskunta edellytti tätä, kun lakimuutosta käsiteltiin. Seuranta on niin ikään osa kansanvallan toteutumista. 

Aktiivimalli hallituksen kehysriihessä

Hallitus teki 12.4.2018 kehysriihessä useita uusia päätöksiä aktiivimallin osalta. Päätökset ovat osa hallituksen työllisyyspakettia. 

Työttömien mahdollisuuksia omaehtoiseen opiskeluun parannetaan. 25 vuotta täyttäneillä työttömillä olisi mahdollisuus opiskella työttömyysetuutta menettämättä lyhytkestoisia opintoja, jotka antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Opinnot osoittaisivat aktiivimallissa edellytettyä aktiivisuutta. Asiaa koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle tänään torstaina 19.4.2018. Tavoitteena on, että muutokset tulisivat voimaan 1.8.2018.

Lisäksi valmistellaan muutos, jolla ammattiliiton tai -järjestön, kansalaisjärjestön, kunnan tai muun vastaavan tahon järjestämään työllistymistä edistävään valmennukseen, koulutukseen tai toimintaan osallistuminen kerryttäisi myös aktiivisuusehtoa. Tämä edellyttäisi joko sitä, että kyseistä toimintaa rahoitetaan julkisista varoista kuten työllisyysmäärärahoista tai sitä, että toiminta on muutoin työvoimaviranomaisen hyväksymää. Muutos pyritään valmistelemaan nopealla aikataululla.

Pitkään työttömänä olleiden palveluita kehitetään. Syksystä 2018 alkaen käynnistetään pilotteja, joissa tavoitteena on muun muassa kokeilla sosiaali- ja terveyspalveluiden ja työvoimapalveluiden entistä joustavampaa yhteensovittamista. 

Aktiivimallin tuoman lisätyön sujuvoittamiseksi sekä työttömien määräaikaishaastatteluiden toteuttamisen tehostamiseksi, hallitus päätti lisätä TE-toimistojen henkilöstöresurssia 206 henkilötyövuodella ja lisätä työllisyysmäärärahoja 11,2 miljoonalla eurolla. 

Selvityshenkilöt kartoittavat osatyökykyisten tilannetta

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut kaksi selvityshenkilöä kartoittamaan osatyökykyisten tilannetta työmarkkinoilla. Selvityshenkilöinä ovat lääketieteen tohtori Raija Kerätär Oorninki Oy:stä ja johtaja Tuija Oivo työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Selvityshenkilöiden tehtävänä on koota havaintoja aiemmista ehdotuksista ja selvityksistä ja tehdä esitykset etuus- ja palvelujärjestelmien kehittämiseksi. 

Lisäksi Kerätär ja Oivo arvioivat työkyvyttömien työttömien asemaa aktiivimallissa ja mahdollisuuksia selvitä aktiivimalliin sisältyvistä edellytyksistä.

Lisätietoja: 

STM / Marjaana Maisonlahti, neuvotteleva virkamies, p. 02951 63288 (aktiivisuusehtoa kerryttävän toiminnan laajentaminen)
TEM / Timo Meling, vanhempi hallitussihteeri, p. 02950 49084 (työttömien opiskelu)
TEM / Tiina Korhonen, hallitusneuvos, p. 02950 47076 (pilotit ja TE-toimistot
Sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Niina Perälä, p. 02951 63107
Työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236

Sivun alkuun