Hyppää sisältöön
Media

Administrationen av läkarehelikopterverksamheten centraliseras

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 16.12.2009 7.07
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet och Kuopio universitetssjukhus informerar 

Universitetscentralsjukhusen och social- och hälsovårdsministeriet har som målsättning att centralisera administrationen av läkarhelikopterverksamheten inom akutvården till en riksomfattande enhet.

Akutvårdscentralen vid Kuopio universitetscentralsjukhus gör förberedande utredningar om administrationen och centraliseringen av den riksomfattande helikopterverksamheten samt behovet av att konkurrensutsätta helikopterverksamheten som behövs inom akutvården i hela landet. Projektets tidsfrist löper ut i slutet av år 2010 och det finansieras av social- och hälsovårdsministeriet.

I dagens läge sköter fem regionala stödföreningar om administrationen av läkarhelikopterverksamheten. Flygverksamheten har finansierats både med insamlingar och bidrag från Penningautomatföreningen (RAY). Under de senaste åren har RAY ställt som villkor för beviljandet av bidragen att de regionala sjukvårdsdistrikten ansvarar för kostnaderna för den medicinska verksamheten. De finländska universitetssjukhusen har ansvarat för dessa kostnader.

För mer information

projektdirektör Jyri Örri, tfn 040 830 4577, (fö[email protected])
medicinsk expert Jouni Kurola, (fö[email protected])
expert för flygverksamheten Timo Honkavaara, (fö[email protected])
projektkoordinator Taru Hynninen, (fö[email protected])
överläkare Tom Silfvast, SHM, tfn (09) 16001, (fö[email protected])På vår webbplats Läkarhelikopterverksamhetens organisation och finansiering förnyas (pressmeddelande 16.09.2009)
Sivun alkuun