Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

75 miljoner euro ska sparas på sjukförsäkringen

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.10.2014 10.34
Pressmeddelande -

Inbesparingar på totalt 75 miljoner euro ska göras inom sjukförsäkringen på vuxnas FPA-ersättningar för tandvård, reseersättningar och FPA:s rehabilitering enligt prövning. Därigenom fullföljs regeringens rambeslut från 2013 och 2014.

Inom tandvården skulle patienter i fortsättningen endast få ersättning från FPA för tandgranskning vartannat år. På så sätt skulle ersättningspraxisen inom den privata tandvården följa principen inom den offentliga tandvården, dvs. att vuxnas tänder ska granskas endast vartannat år. Ersättningen skulle dock fortfarande betalas ut varje år om patienten med tanke på sitt hälsotillstånd skulle behöva besöka tandläkaren oftare.

Samtidigt skulle FPA-ersättningen till patienten för vård av privat tandläkare och munhygienist sänkas. I fortsättningen skulle den genomsnittliga ersättningen till patienten för privat tandvård vara 24,1 procent istället för aktuella 29,5 procent. Även efter sänkningen av ersättningsnivån skulle ersättningen för privat tandvård vara något större än ersättningen för annan vård av privatläkare. 

Den resespecifika självrisken för resor som ersätts av sjukförsäkringen skulle stiga från 14,25 euro till 16 euro. Samtidigt skulle den årliga självrisken för resekostnader, dvs. det så kallade resetaket, stiga från 242,25 euro till 272 euro. Resetaket skulle fortsättningsvis motsvara de sammanlagda självriskandelarna för 17 enkelresor. Dessutom skulle patienterna oftare äntidigare hänvisas till att beställa sina resor via förmedlingscenter som har ingått ett avtal om direktersättning med FPA. Om en patient beställer en resa utan att anlita ett förmedlingscenter skulle den resespecifika självrisken uppgå till 32 euro och den skulle inte räknas med i resetaket.

Enligt lagen ska ett belopp som uppgår till fyra procent av sjukförsäkringsavgifterna som uppbärs av de försäkrade användas till FPA:s rehabilitering enligt prövning. Det lagstadgade minimibeloppet skulle sänkas till två procent av sjukförsäkringsavgifterna. Riksdagen kommer dock fortfarande att besluta om det faktiska belopp som ska användas till rehabilitering enligt prövning i samband med behandlingen av statsbudgeten. I budgetförslaget för 2015 har 82,1 miljoner euro anslagits för FPA:s rehabilitering enligt prövning.

Så att inbesparingarna inom sjukförsäkringen skulle gälla statens finansieringsandel skulle finansieringsandelarna för sjukförsäkringen förändras så att de försäkrade skulle finansiera 55,1 procent av sjukförsäkringens kostnader och staten 44,9 procent.

Inbesparingarna inom sjukförsäkringen genomförs stegvis från och med nästa år och kommer att ha genomförts fullt ut år 2017. Regeringen gav en proposition till riksdagen i frågan torsdagen den 16 oktober. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2015. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Ytterligare information

regeringssekreterare Sanna Pekkarinen, tfn 02951 63196, [email protected]På vår webbplats

Sjukdom och rehabilitering

Sivun alkuun