Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Muuttoliikettä hyväksi käyttävään hybridivaikuttamiseen varaudutaan kartoittamalla lainsäädännön muutostarpeita

Sisäministeriö
24.11.2021 13.36
Tiedote 151/2021
Kuva lakikirjasta.
Kuva: Laura Kotila (VNK)

Sisäministeriö on asettanut hankkeen arvioimaan lainsäädännön mahdollisia muutostarpeita muuttoliikettä hyväksi käyttävään hybridivaikuttamiseen varautumiseksi. Hankkeessa arvioidaan voimassa olevan lainsäädännön keinoja, joilla tällaiseen hybridivaikuttamiseen voidaan varautua ja vastata, sekä mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita sisäministeriön hallinnonalalla. 

Euroopan unionin ulkorajoihin on viime aikoina kohdistunut toistuvasti hybridivaikuttamista. Myös Suomi on ollut hybridivaikuttamisen kohteena yhdessä Norjan kanssa vuosina 2015-2016. Näissä tilanteissa hybridivaikuttamisen keinona on käytetty normaalista tilanteesta poikkeavaa isoa joukkoa turvapaikanhakijoita.

Viranomaisilla oltava riittävät toimivaltuudet vastata hybridivaikuttamisesta johtuviin häiriötilanteisiin

Hybridiuhkiin vastaamiseen tarvitaan monia erityyppisiä operatiivisia, oikeudellisia, diplomaattisia ja taloudellisia keinoja.

Myös Suomen on tarpeen tarkastella kansallisen lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet, jotta viranomaisilla on riittävät toimivaltuudet vastata ennalta ehkäisevästi, oikeasuhtaisesti ja tehokkaasti häiriötilanteisiin, jotka johtuvat muuttoliikkeeseen liittyvästä hybridivaikuttamisesta.

Hankkeessa tarkastellaan etenkin ulkomaalaislakia, lakia kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta ja rajavartiolakia. Työryhmä tekee ehdotuksensa tarvittavista lainmuutoksista, minkä jälkeen muutokset on tarkoitus valmistella sisäministeriössä viipymättä.

Hankkeen valmistelua varten on perustettu työryhmä. Hankkeen toimikausi on 24.11.2021-21.1.2022.

Lisätietoja: 
osastopäällikkö ja työryhmän puheenjohtaja Minna Hulkkonen, p. 0295 488 600, [email protected] 

lainsäädäntöjohtaja Riitta Koponen, p. 0295 488 610, [email protected]

Sivun alkuun