Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Taattu Tulevaisuus - nuorisotakuun seitsemän tulevaisuuden teesiä julkaistu

Opetus- ja kulttuuriministeriöSosiaali- ja terveysministeriöTyö- ja elinkeinoministeriö
10.12.2018 11.00
Tiedote

Nuorisotakuun neuvottelukunta on valmistellut seitsemän teesiä tulevaisuuden nuorisotakuusta. Nuorisotakuun tavoitteena on, että jokaisella nuorella on näkymä tulevaisuuteen, mielekäs polku ja välineet edetä kohti koulutusta ja työtä. Teesit luovutettiin ministeri Sampo Terholle 10. joulukuuta.

Ministeri Terhon mukaan on tärkeää, että kaikki ministeriöt, hallinnonalat ja toimijat luovat yhteisen vision ja tekevät yhdessä työtä nuorten tukemiseksi. Terho kiitti nuorisotakuun neuvottelukuntaa nuorisotakuun tulevaisuuden visioinnista. – On tärkeää, että luodaan jokaiselle nuorelle näkymä hyvään tulevaisuuteen. Neuvottelukunnan tulevaisuuden teesit ovat tervetulleita ajatuksia keskusteluun, sanoo nuorisoasioista vastaava ministeri Sampo Terho.

- Yksi Suomen suurimpia haasteita on nuorten syrjäytyminen, joten kaikki kehitystyö sen estämiseksi on tehtävä. Nuorten syrjäytyminen on mittaamaton katastrofi ja menetys sekä yksilöille inhimillisesti että yhteiskunnalle taloudellisesti. Eriarvoisuutta ja syrjäytymisriskiä voidaan tehokkaimmin vähentää varhaisella puuttumisella ja tukemalla erityisesti heikoimmassa asemassa olevia nuoria esimerkiksi yhden luukun Ohjaamo-palveluilla, Terho sanoo.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien NEET-nuorten määrä on hallituskaudella laskenut 12,1 prosentista 10,7 prosenttiin. Työllisyyskatsauksen tilastoissa lokakuun 2018 lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 28 400, mikä on 3 900 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

- Nuorisotakuun toimet tulee suunnitella tutkimustietoon perustuen. Lisäksi on luotava toimivat mittarit nuorisotakuun seurantaan. Peruspalveluihin on panostettava ja rahoitus turvattava. Etsivän nuorisotyön ja nuorten sosiaalisen vahvistamisen rahoitus kasvaakin hallituksen antamassa ensi vuoden talousarvioesityksessä.

Ketään ei jätetä yksin

Järjestelmälähtöisyyden on vaihduttava nuorilähtöisyydeksi. Nuorisotakuu tulee toteuttaa yhdessä tekemällä ja yhteisillä periaatteilla. Jokainen nuori tulee kohdata arvostavasti yksilönä. Nuoren tarpeisiin tulee vastata kokonaisvaltaisesti, jotta hän löytää merkityksellisen polun tulevaisuuteen. Jokaiselle nuorelle tulee taata mahdollisuus toisen asteen koulutukseen. Jokaisen työttömäksi joutuneen, alle 30-vuotiaan nuoren kanssa tehdään kahden viikon kuluessa työllistymissuunnitelma, jonka toteuttamisessa nuorta tuetaan määrätietoisesti ja tarvittaessa monialaisesti.

- Lapsi- ja nuorisopolitiikka kaipaa selkeämpää ja tiukempaa johtamista. Näiden asioiden pitää olla politiikan keskiössä, sanoo nuorisotakuun neuvottelukunnan puheenjohtaja Tiina Elovaara.

Nuorisotakuun neuvottelukunta esittää valtioneuvoston yhteisen tilannehuoneen perustamista. Tilannehuone tekisi esitykset nuorisotakuun yhteisen budjetin jakamisesta ja vastaisi toiminnan valtakunnallisesta ohjauksesta, koordinoinnista, seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Lisäksi perustettaisiin korkean tason poliittinen foorumi, joka toimisi yhteistyössä tilannehuoneen kanssa. Tulevaisuuden nuorisotakuussa kaikki siihen suunnattu julkinen raha koordinoitaisiin tilannehuoneen kautta.

Päätöksenteon tueksi tutkimustietoa

Tulevaisuuden nuorisotakuussa tieto ohjaa toimintaa, tavoitteiden saavuttamista seurataan ja tehdään aktiivisia korjausliikkeitä. Nuoria kuullaan päätöksiä tehtäessä. Päätöksiä tehdään ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan monipuoliseen tietoon perustuen.  Aito ja arvostava kohtaaminen on nuorisotakuun onnistumisen edellytys, ja siihen tarvitaan riittävästi aikaa. Tavoitteena on nuoren kiireetön, laadukas ja osuva ohjaus elämässä eteenpäin.

Kokemus ulkopuolisuudesta uhkaa monen nuoren hyvinvointia. Opettaja on tärkeä ihminen nuoren elämässä. Opettajakoulutuksessa on painotettava vuorovaikutustaitoja.

Lisätietoja:
- ylijohtaja Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 115
- erityisavustaja Toni Ahva, p. 0295 330 340
- nuorisotakuun neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tiina Elovaara, p. 09 432 3019

***

Nuorisotakuun neuvottelukunnan tehtävänä on ollut arvioida hankkeen toimeenpanoa, seurata maakuntauudistusta nuorten palvelujen kannalta sekä koota hyviä käytäntöjä hyödynnettäväksi kunnissa.

Nuorisotakuun kehittäminen on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista. Käytännössä se tarkoittaa muun muassa sitä, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Hallituskauden aikana nuorisotakuuta on kehitetty yhteisötakuun suuntaan.

Neuvottelukunnan seuraavaa hallituskautta varten valmistelemissa nuorisotakuun politiikkasuosituksissa korostuu muun muassa toiminnan nuorisolähtöisyys, vaikuttavuuteen liittyvän yhteisen tilannekuvan tarve ja rahoituksen koordinointi. Aito ja arvostava kohtaaminen on nuorisotakuun onnistumisen edellytys, ja siihen tarvitaan ammattilaisia ja riittävästi aikaa.

Nuorisotakuun neuvottelukunnan asettamistiedot

Kärkihankkeet Nuoriso Sampo Terho
Sivun alkuun