Hyppää sisältöön
Media

Ministerierna förordar fortsatt rekommendation om distansarbete över sommaren i områden i accelerations- och spridningsfasen

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2021 9.50 | Publicerad på svenska 17.6.2021 kl. 12.14
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har sett över grunderna för giltighetstiden för den riksomfattande rekommendationen om distansarbete. Eftersom coronasituationen fortfarande är osäker anser ministerierna det motiverat att tills vidare fortsätta med en omfattande rekommendation om distansarbete inom alla områden i accelerations- och spridningsfasen.

Det epidemiologiska läget kommer att förbättras under sommarens gång då vaccinationerna framskrider, men Institutet för hälsa och välfärd bedömer att läget ännu inte stabiliserats. De regionala skillnaderna i sjukdomssituationen betydande, och dessutom förekommer det punktmässiga smittokluster som sprider sig snabbt. 

Det finns enligt ministeriernas bedömning starka grunder för att förlänga rekommendationen om distansarbete tills den eftersträvade täckningen på 70 procent har uppnåtts för vaccinationernas del och konsekvenserna av att olika restriktionsåtgärder hävs har klarnat. 

Rekommendationen om distansarbete bör enligt ministerierna omvärderas redan i augusti 2021.

Rekommendationen om distansarbete har redan slopats i områden på basnivå. Ibruktagandet av rekommendationen bör också övervägas omedelbart inom områden på basnivå, om det visar sig att antalet smittfall börjar öka.  

Statsrådet bedömde olika bekämpningsåtgärder i januari 2021 och beslutade att utarbeta en handlingsplan och därmed förbereda ett gradvist öppnande av samhället. Ministerierna fick i samband med handlingsplanen för hybridstrategin i uppdrag att senast den 24 juni 2021 se över grunderna och giltighetstiden för regeringens riksomfattande rekommendation om distansarbete från oktober 2020. 

Ministerierna utnyttjade Institutet för hälsa och välfärds och Arbetshälsoinstitutets bedömningar av både den epidemiologiska utvecklingen och distansarbetets effekter som en del av åtgärderna för att bekämpa koronan.

Ytterligare information:
Juha Sarkio, överdirektör, finansministeriet, tfn 02955 30031, juha.sarkio(at)vm.fi
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63382, liisa-maria.voipio-pulkki(at)stm.fi 
Raimo Antila, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 1 63094, raimo.antila(at)stm.fi

Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare
Sivun alkuun