Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtioneuvosto nimitti ministereille valtiosihteereitä

Maa- ja metsätalousministeriöOikeusministeriöOpetus- ja kulttuuriministeriöPuolustusministeriöSosiaali- ja terveysministeriöValtioneuvoston viestintäosastoValtiovarainministeriö
27.6.2019 13.01
Tiedote 352/2019
Valtiosihteerit Brännkärr, Aula ja Koskinen vannoivat virkavalan ja valtiosihteerit Ruuth ja Mäkipää antoivat virkavakuutuksen.

Valtioneuvosto nimitti 27. kesäkuuta maatalous- ja metsätieteiden maisteri Kimmo Tiilikaisen keskustan ministeriryhmän valtiosihteeriksi 27.6.2019 lukien. Lisäksi valtioneuvoston nimitti valtiotieteen maisteri Saila Ruuthin sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen valtiosihteeriksi 22.7.2019 lukien, valiokuntaneuvos, varatuomari, hallintotieteiden maisteri Eila Mäkipään perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun valtiosihteeriksi 15.7.2019 lukien, hankejohtaja, valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aulan valtiovarainministeri Mika Lintilän valtiosihteeriksi 27.6.2019 lukien, kunnanjohtaja, oikeustieteen ja valtiotieteiden maisteri Malin Brännkärrin oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin valtiosihteeriksi 1.7.2019 lukien sekä poliittisen valmistelun päällikkö, valtiotieteiden maisteri Mikko Koskisen liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin valtiosihteeriksi 27.6.2019 lukien. Valtiosihteeri nimitetään ministerin toimikaudeksi.

Samassa valtioneuvoston yleisistunnossa valtiosihteerit Ruuth ja Mäkipää antoivat virkavakuutuksen ja valtiosihteerit Aula, Brännkärr ja Koskinen vannoivat virkavalan.

Kimmo Tiilikainen on ennen valtiosihteerin tehtävää toiminut muun muassa kansanedustajana, asunto-, energia- ja ympäristöministerinä, maatalous- ja ympäristöministerinä sekä ympäristöministerinä. Lisäksi hän on toiminut pitkään Ruokolahden kunnanvaltuuston puheenjohtajana.

Saila Ruuth on ennen valtiosihteerin tehtävää toiminut muun muassa Teollisuusliiton sosiaali- ja työympäristöasiantuntijana, Puuliiton tasa-arvo- ja sosiaalisihteerinä sekä opetus- ja kulttuuriministeriössä arviointi- ja avustustoimikunnan pääsihteerinä. Lisäksi hän on työskennellyt muun muassa eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa sekä kansanedustajan avustajana.

Eila Mäkipää siirtyy sosiaali- ja terveysministeriöön eduskunnasta, jossa hän on työskennellyt muun muassa valiokuntaneuvoksena, apulaispääsihteerinä, eduskuntasihteerinä ja apulaiseduskuntasihteerinä. Lisäksi hän on työskennellyt Euroopan parlamentissa, oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvoksena ja lainsäädäntösihteerinä, Helsingin hovioikeudessa, Helsingin raastuvanoikeudessa ja oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa.

Maria Kaisa Aula siirtyy valtiovarainministeriöön sosiaali- ja terveysministeriöstä, jossa hän on työskennellyt hankejohtajana. Aiemmin Aula on työskennellyt mm. lapsiasiainvaltuutettuna, pääministerin erityisavustajana ja kansanedustajana. Aula on opiskellut valtiotieteitä Helsingin yliopistossa ja Harvardin yliopistossa sekä saanut Jyväskylän yliopistosta kunniatohtorin arvon.

Malin Brännkärr siirtyy valtiosihteerin tehtävään Kruunupyyn kunnanjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2016 lähtien. Aiemmin hän toiminut myös muun muassa Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vanhempana neuvonantajana, Ruotsalaisen kansanpuolueen ministeriryhmän erityisavustajana, oikeusministerin erityisavustajana ja eduskunta-avustajana.

Mikko Koskinen siirtyy liikenne- ja viestintäministeriöön SDP:n poliittisen valmistelun päällikön tehtävästä. Aiemmin hän on työskennellyt Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n koulutuspäällikkönä sekä ministerin erityisavustajana.

Valtiosihteeri toimii ministerin apuna poliittiseen ohjaukseen ja asioiden valmisteluun liittyvissä tehtävissä. Hän avustaa ja edustaa ministeriä poliittisten linjausten muodostamisessa, ministeriöiden välisessä koordinoinnissa ja kantojen yhteensovittamisessa, hallitusohjelman toimeenpanossa ministerin toimialalla sekä EU-asioiden ja kansainvälisten tehtävien hoitamisessa.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, valtioneuvoston kanslia

Sivun alkuun