FI SV

Lastensuojelun maksut

Lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja nuorten huolto on maksutonta lukuun ottamatta laitoshuoltoa.

Sen sijaan maksua voidaan periä lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä

  • perhehoidosta,
  • laitoshuollosta tai
  • asumispalveluista.

Lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi olla vuonna 2018 ja 2019 enintään 1835,20 euroa  kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Jos maksu peritään vanhemmilta, se jaetaan heidän maksukykynsä mukaan.

Lisätietoja

Johanna Huovinen, hallitussihteeri 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI   etunimi.sukunimi@stm.fi


Marjo Kekki, erityisasiantuntija 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI 0295163675   etunimi.sukunimi@stm.fi