FI SV

Lastensuojelun maksut

Lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja nuorten huolto on maksutonta lukuun ottamatta laitoshuoltoa.

Sen sijaan maksua voidaan periä lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä

  • perhehoidosta,
  • laitoshuollosta tai
  • asumispalveluista.

Lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi olla vuonna 2016 enintään 1857,90 euroa  kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Jos maksu peritään vanhemmilta, se jaetaan heidän maksukykynsä mukaan.

Toiseen kuntaan sijoitetun lapsen maksut

Lapsen kotikunta korvaa toiseen kuntaan sijoitetun lapsen esi- ja perusopetuksen kustannukset opetuksen järjestäneelle kunnalle. Korvauksesta säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998).

Lisätietoja

Johanna Huovinen, hallitussihteeri 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI   etunimi.sukunimi@stm.fi