Hallinnonalan tulossopimukset 2012-2015; tulostavoitteet 2014

Lisätietoja

Mikko Staff, talousjohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Strategia- ja talousyksikkö / STAR, Talousryhmä / TAR 0295163214