Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyys ja saatavuus

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt poikkihallinnollisen strategisen ohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi.

Tarkoituksena on löytää kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen kattamiseen lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä niin, että alueelliset erot on otettu huomioon.

Osana ohjelmaa on laadittu sote-henkilöstön riittävyyttä, saatavuutta ja pysyvyyttä turvaavaa tiekarttaa seuraavalle hallituskaudelle vuoteen 2027. Tiekartta on tarkoitus julkaista seminaarissa 15.2.2023.

Ohjelman organisointi

Ohjausryhmänä toimii perhe- ja peruspalveluministerin johtama sote-ministerityöryhmä, joka valitsee ohjelman painopisteet.

Ohjelmatyöskentelyä varten on asetettu poikkihallinnollinen työryhmä, jossa on ministeriöiden ja keskeisten työmarkkinajärjestöjen edustus. Työryhmän toimikausi on 18.11.2021 – 31.3.2023.

Lisäksi on asetettu seitsemän alatyöryhmää, joissa käsitellään henkilöstön saatavuutta ja riittävyyttä eri näkökulmista. 

Tiedot ryhmien kokoonpanoista ja työskentelystä löytyvät valtioneuvoston Hankeikkunasta:

Lisätietoja

Taina Mäntyranta, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA 0295163692  


Tia-Maria Kirkonpelto, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI 0295163264