Perhe-elämän ja työn yhteensovittaminen

Perhe-elämän ja työn sujuva yhdistäminen parantaa hyvinvointia sekä kotona että työssä.

Yhteensovittaminen on tärkeää erityisesti silloin, kun kyse on yksinhuoltajaperheestä tai työntekijästä, jonka ikääntyneet, sairaat tai vammaiset perheenjäsenet tarvitsevat apua.

Työpaikkojen hyvät käytännöt kiertoon

Työn ja perhe-elämän tasapainoa voidaan parantaa muun muassa työaika- ja työjärjestelyillä, yksilöllisillä joustoilla sekä esimiehiä valmentamalla. 

Onnistunut työn ja perheen yhteensovittaminen vähentää stressiä ja muuta psykososiaalista kuormitusta. Perheystävällinen työpaikka on myös vetovoimainen työpaikka.

Työterveyslaitoksen nettisivuille on kerätty hyviä käytäntöjä työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi.

Lue lisää:

Lapsiperheiden etuudet ja hoitojärjestelmä

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista voidaan helpottaa muun muassa perhevapailla ja työajan joustoilla.

Sosiaali- ja terveysministeriö kehittää lapsiperheiden taloudellisia etuuksia ja pienten lasten hoitojärjestelmää, jotta perheillä olisi vaihtoehtoisia tapoja lastenhoitoon. Tavoitteena on, että perhevapaat jakautuisivat tasaisemmin isien ja äitien kesken.

Lisätietoja

Jaana Vastamäki, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY Puhelin:0295163468   Sähköpostiosoite: