Kuntoutuksen uudistus

Sosiaali- ja terveysministeriössä toteutetaan pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaista kuntoutuksen uudistusta syksyllä 2020 julkaistun kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman mukaisesti. 

Uudistuksen tavoitteena on yhdenvertainen, oikea-aikainen, kustannustehokas ja ohjattava järjestelmä, jolla vahvistetaan kuntoutujaa pärjäämään omissa toimintaympäristöissään. 

Syksyllä 2020 julkaistiin kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma.

Toimintasuunnitelmassa kuvataan uudistuksen vaiheet ja eteneminen. Tarkennettuja ehdotuksia esitetään eri ikäryhmille: lapsille, nuorille, työikäisille ja ikääntyneille.

Uudistaminen perustuu vuonna 2017 julkaistuihin kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotuksiin. Komitea teki 55 ehdotusta kuntoutuksen uudistamiseksi. Ehdotukset liittyvät kuntoutuksen yleiseen toimintamalliin, kuntoutuksen suunnitteluun, vastuullisen asiakasohjauksen malliin sekä kuntoutuksen tavoitteellisuuteen, seurantaan ja arviointiin.  

Uudistus toteutetaan osana valtakunnallisia muutosohjelmia (kuten Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma ja Työkykyohjelma) sekä erillisinä lakihankkeina ja toimintamallien muutoksina.  

Syksyllä 2022 julkaistiin kuntoutuksen uudistuksen seurantaraportti, jossa arvioidaan toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen ja esitetään ehdotuksia jatkotyöhön.

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi nimitetty asiantuntijafoorumi (KunFo) on julkaissut väliraportit 20.1.2022.

STM julkaisi valtakunnallisen oppaan lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisesta joulukuussa 2022. 

Seuraa ja osallistu myös Twitterissä tunnisteella #kuntoutuksenuudistus.

 

Muualla palvelussamme

Lisätietoja

Anne Kanto-Ronkanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163153   Sähköpostiosoite: