Hallinnonalan tulossopimukset 2016-2019; tulostavoitteet 2018

Lisätietoja

Mikko Staff, talousjohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Strategia- ja talousyksikkö / STAR, Talousryhmä / TAR Puhelin:0295163214   Sähköpostiosoite: