Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kaikki saavat olla juuri sellaisia kuin ovat: Uusi neuvolaopas kannustaa pois kaavamaisista sukupuolirooleista

Sosiaali- ja terveysministeriö
1.11.2016 8.00
Uutinen

Uusi neuvolan tasa-arvotyötä tukeva opas on julkaistu. Opas on käytännönläheinen tietopaketti erilaisten perheiden kohtaamisesta, hoivan tasa-arvoisesta jakamisesta, lasten tasa-arvoisesta kasvatuksesta sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta.

Uusi opas Sukupuolten tasa-arvo neuvolan asiakastyössä – Miten tukea vanhempia ja lapsia sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta? auttaa neuvolan terveydenhoitajia ja muita sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä toteuttamaan sukupuolten tasa-arvoa käytännön työssään lapsiperheiden kanssa.

Neuvolan ja muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät kohtaavat työssään päivittäin erilaisia perheitä ja lapsia. Siksi heillä on oiva mahdollisuus lisätä perheiden tietoa tasa-arvoisesta kasvatuksesta ja olla osaltaan mukana purkamassa kaavamaisia sukupuolinormeja.

Neuvolatyössä perheenjäsenten tasa-arvoinen kohtelu tulee esiin esimerkiksi siinä millä tavalla vanhemmille ja lapsille puhutaan. Neuvolan työntekijät voivat esimerkiksi huomaamattaan huomioida eri sukupuolta olevia vanhempia eri tavoin. Myös lapsille voidaan puhua eri tavoin riippuen siitä, oletetaanko heidät tytöiksi vai pojiksi.

Opas pyrkii kiinnittämään huomiota näihin totuttuihin käytäntöihin ja antamaan välineitä uudenlaisiin, tasa-arvoisiin lähestymistapoihin.

Oppaassa laajennetaan myös perinteisiä perhekäsityksiä. Perheen määritelmään sisällytetään äitien ja isien ohella myös puolisoja, toisia vanhempia, ensisijaisina pidettyjä vanhempia ja laajempia perheitä kuin ydinperhe.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Hanna Onwen-Huma, p. 0295 163233
suunnittelija Milla Sandt, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE), p. 0295 163049             

Sivun alkuun