Ministeriö ja hallinnonala

Ministeriö

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta. Ministeriön tavoitteena on, että kaikilla olisi samanlaiset mahdollisuudet terveelliseen ja turvalliseen elämään.

Tietoa sosiaali- ja terveysministeriöstä

Hallinnonala

Hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja. Osa niistä tuottaa tutkimustietoa lainsäädännön valmisteluun ja päätöksenteon pohjaksi, osa toimii lupa- ja valvontaviranomaisina.

Ministeriön hallinnonala

Aino-Kaisa Pekonen
Aino-Kaisa Pekonen
Sosiaali- ja terveysministeri
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Perhe- ja peruspalveluministeri
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri