Rattijuopon kyydissä olleelle oikeus korvaukseen

Sosiaali- ja terveysministeriö 27.6.2002 11.00
Tiedote 193/2002


Rattijuopon kyydissä ollut saa jatkossa vahingonkorvausta hänelle tapahtuneista henkilövahingoista. Matkustajalle ajoneuvon vakuutuksesta maksettavan korvauksen määrää voidaan kuitenkin alentaa, mikäli matkustaja on myötävaikuttanut vahingon syntymiseen. Oikeus korvaukseen arvioidaan tapauskohtaisesti. Hallitus päätti torstaina 27. kesäkuuta esittää, että presidentti vahvistaisi asiaa koskevan lain. Lakimuutos tulee voimaan 1. heinäkuuta 2002.

Lakimuutoksen myötä suomalainen liikennevakuutuskorvausjärjestelmä muuttuu EU:n liikennevakuutusta koskevien direktiivien mukaiseksi. Suomi sai asiasta virallisen huomautuksen Euroopan komissiolta viime vuoden heinäkuussa.

Aikaisemmin matkustajan oikeus korvaukseen on määräytynyt samoilla perusteilla kuin ajoneuvon kuljettajalla. Rattijuopon kyydissä ollut ei siten Suomen lain mukaan ole voinut saada korvausta muuten kuin erityisen syyn perusteella: on katsottu, että kuljettajan syyllistyttyä törkeään rattijuopumukseen matkustajan on täytynyt tietää kuljettajan tilasta.

Matkustajan myötävaikuttaminen vahinkoon tarkoittaisi tilannetta, jossa kuljettajan humalatila on ollut selkeästi havaittavissa ja matkustaja on noustessaan autoon ollut tietoinen siitä, että hänellä on huomattavasti tavanomaista suurempi riski vahingoittua. Arvioinnissa lähtökohtana olisi tilanteen kokonaisvaarallisuus, kuten vallinneet liikenneolosuhteet ja suunnitellun ajomatkan pituus.

Ehdotetut muutokset johtanevat vakuutusyhtiöiden korvauskulujen kasvuun matkustajien liikennevahinkojen osalta. Tämä saattaa aiheuttaa painetta liikennevakuutusmaksujen korottamiseen.