Peruspalveluministeri: Sote-työryhmää täydennetään

Sosiaali- ja terveysministeriö 10.4.2013 17.40
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö täydentää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia valmistelevan työryhmän kokoonpanoa ja toimeksiantoa. Valmistelutyö saa lisäaikaa 31.12.2013 saakka. Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson vei asian sosiaali- ja terveyspoliittisen ministerityöryhmän keskusteltavaksi 10. huhtikuuta. Työryhmän toimeksiantoa täydennetään siten, että työryhmän pitää laatia väliraportti 30.6.2013 mennessä. Siihen tulee sisältyä ehdotukset tehtävistä, joista noin 20 000- 50 000 asukkaan kunnalla sekä yli 50 000 asukkaan kunnalla voi olla järjestämisvastuu. Lisäksi on laadittava ehdotukset kuntien keskinäisistä rahoitusjärjestelyistä, sote-palveluja koskeva vastuukuntamallin kuvaus sekä kuvaus erityisvastuualueiden tehtävistä ja vaihtoehdoista yliopistollisten sairaaloiden omistuksen ja hallinnan järjestämiseksi.

Kesäkuussa on tarkoitus käsitellä hallituksen iltakoulussa sote-uudistuksen tarkempia lainvalmistelun linjauksia. Syksyn aikana kirjoitetaan lakiesitys valmiiksi.

Työryhmän kokoonpanoa täydennetään uusilla jäsenillä, jotka edustavat pääosin kuntakenttää. Lisäksi nimetään uusia asiantuntijajäseniä.

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi, joka sisältää kuntauudistuksen edellyttämät välttämättömät säännökset sote-palveluiden järjestämisestäja rahoittamisesta.

Työryhmä perustaa myös erilliset jaostot arvioimaan, missä laajuudessa ehdotukseen on sisällytettävä säännöksiä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta, valvonnasta ja metropolialueen erityisratkaisuista.

Lisäksi asetetaan virkamiesjaosto laatimaan kannanotto kuntarakennelain eduskuntakäsittelyn mahdollistamiseksi. Jaosto laatii eduskuntakäsittelyä varten kannanoton noin 20 000 - 50 000 asukkaan ja yli 50 000 asukkaan kuntien järjestämisvastuusta, rahoitusmallista, vastuukuntamallista, erva-alueiden tehtävistä sekä yliopistollisten sairaaloiden omistuksen ja hallinnoinnin järjestämisestä. STM:n kannanotto toimitetaan eduskunnalle 15.5. mennessä.

 

Lisätietoja:

valmisteluryhmän pj., osastopäällikkö Kirsi Paasikoski, p. 0295 163 338


Liitteet

Järjestämislakityöryhmän asettamispäätös 11.4.2013 (pdf, 51.9 kB )


Maria Guzenina-Richardson