Valtuuskunnan asettaminen STM/2024/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2024 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

YK:n huumausainetoimikunnan (CND) 67. istunto 14.-22.3.2024 Wienissä

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Satu Leino, p. +358 295 163 498

Asia

YK:n huumausainetoimikunta (Commission on Narcotic Drugs, CND) on keskeisin kansainvälistä huumausainepolitiikkaa ohjaava foorumi. Vuonna 1946 perustettu huumausainetoimikunta on YK:n sosiaali- ja talousneuvoston (ECOSOC) alainen toimikunta. Toimikuntaa avustaa Wieniin sijoitettu YK:n huumeiden ja rikollisuuden vastainen toimisto (UN Office for Drugs and Crime, UNODC). Toimikunnan vuosittainen istunto järjestetään Wienissä 14.-22.3.2024. Tällä kertaa istuntoon liittyy myös korkean tason osuus 14.-15.3.2024. Korkean tason osuudessa tullaan hyväksymään tiivis ja toimintaan painottuva asiakirja, jossa arvioidaan yhteisten huumepoliittisten sitoumusten toimeenpanoa ja niiden tehostamista. Asiakirjaneuvotteluja käydään jo ennen istuntoa.

Suomi osallistuu kokoukseen virkamiestasolla.

Istunnon aikana keskustellaan haittojen vähentämisestä, kuten hivin torjunnasta, valvonnassa olevien lääkeaineiden laillisen saatavuuden parantamisesta, uusista psykoaktiivisista aineista sekä kansallisista, alueellista ja globaaleista toimista huumerikollisuuden estämiseksi. Istunnossa toimikunta tekee päätöksiä uusien psykoaktiivisten aineiden sekä huumausaineiden lähtöaineiden lisäämisestä kansainvälisten huumausaineyleissopimusten piiriin.

EU:ssa toimikunnan istuntoon osallistumista valmistellaan Neuvoston horisontaalisessa huumausainetyöryhmässä (Horizontal Working Party on Drugs, HDG) ja EU-yhteistyötä koordinoidaan istunnon aikana. Suomi on valittu toimikunnan jäseneksi kaudelle 2024-2027. EU-puheenjohtajamaa Belgia tulee pöytäämään EU:n yhteisen päätöslauselmaesityksen lääkkeiden saatavuudesta, jonka neuvotteluihin Suomi osallistuu. Suomi järjestää istunnon aikana yhden sivutapahtuman yhdessä UNODC:n tiede- ja laboratorio-osaston kanssa ja tukee Australian sekä järjestökentän organisoimia sivutapahtumia.

Esitetään, että valtioneuvosto asettaa YK:n huumausainetoimikunnan 67. istuntoon seuraavan valtuuskunnan:

Valtuuskunnan johtaja

suurlähettiläs, pysyvä edustaja Nina Vaskunlahti, Suomen pysyvä edustusto Wienin kansainvälisissä järjestöissä

Valtuuskunnan varajohtaja

neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, sosiaali- ja terveysministeriö

lähetystöneuvos Anna Salovaara, Suomen pysyvä edustusto Wienin kansainvälisissä järjestöissä

Jäsenet

ulkoasiainsihteeri Ilona Vihonen, Suomen pysyvä edustusto Wienin kansainvälisissä järjestöissä

erityisasiantuntija Sanna Kailanto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

ohjelmajohtaja Tuukka Tammi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

poliisitarkastaja Jaakko Sonck, Poliisihallitus

ylitarkastaja Katja Pihlainen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

neuvonantaja Otto Korhonen, Suomen pysyvä edustusto Wienin kansainvälisissä järjestöissä

korkeakouluharjoittelija Maija Maakannas, Suomen pysyvä edustusto Wienin kansainvälisissä järjestöissä

Esitys

Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan YK:n huumausainetoimikunnan 67. istuntoon 14.-22.3.2024 Wienissä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.