Ministeriön asetus STM/2024/12

« Raha-asiainvaliokunta 1.2.2024 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisesta terveyden tutkimuksesta vuosina 2024-2027

Ministeri

Kaisa Juuso

Esittelijä

Hallitussihteeri Sonja Jantunen, p. +358 295 163 366

Asia

Asetusehdotuksessa säädettäisiin yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueista ja tavoitteista vuosille 2024-2027 sekä tutkimusrahoituksen jakamisen muista perusteista ja menettelystä sekä yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän toimikaudesta, kokoonpanosta ja tehtävistä. Merkittävämpänä muutoksena edellisellä nelivuotiskaudella olleisiin tavoitteisiin ja painoalueisiin olisi, että vuosille 2024-2027 lisättäisiin tavoitteeksi edistää terveydenhuollon vaikuttavuutta ja laatua sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta sen osana. Painoalueisiin lisättäisiin niin ikään terveydenhuollon ja palvelujärjestelmän vaikuttavuuden ja sen osana myös laadun ja asiakas- ja potilasturvallisuuden tutkimus. Asetuksessa säädettäisiin, että terveydenhuoltolain (1326/2010) 61 §:ssä tarkoitetun yhteistyöalueen tutkimustoimikunnan tulee ohjata asetuksen 2 §:ssä tarkoitetuille painoalueille vähintään 50 prosenttia kunakin vuonna käytettävissään olevasta yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 5.2.2024 ja se olisi voimassa 31.1.2028 saakka. Asetuksella kumottaisiin yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (888/2019).

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.