Hyppää sisältöön
Media

Varpu-verkoston uusilta kotisivuilta tietoa varhaisesta puuttumisesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.9.2009 6.50
Tiedote -

Varhaisen puuttumisen vastuuhenkilöiden valtakunnallisen verkoston yhteiset verkkosivut (www.varpu.fi) julkistettiin tänään perinteisessä Varpun päivän -seminaarissa. Verkkosivujen tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta varhaisesta puuttumisesta, verkoston toiminnasta sekä haastaa kansalaisia, palvelun tarjoajia ja viranomaisia pohtimaan ja keskustelemaan varhaisen puuttumisen eettisistä periaatteista. Sivuilla esitellään verkoston jäsenten toimintaa, eettisiä periaatteita ja toimivia käytäntöjä.

Varhaisen puuttumisen periaatteena on se, että huoliin tartutaan ajoissa. Mitä aikaisemmin huoliin tartutaan, sitä helpompi niitä on selvittää. Kalliiseen korvaavaan työhön saatetaan joutua, jos laiminlyödään varhaisten puuttumisten mahdollisuudet. Toisaalta varhaisesta puuttumisesta käydään myös kriittistä keskustelua ja mietitään, vaihtuuko kaikille yhteisten palvelujen turvaamien valikoivaksi puuttumiseksi.

Varhaisen puuttumisen käsite ymmärretään useilla tavoilla niin Suomessa kuin ulkomailla. Jotkut painottavat varhaista oppimisvaikeuksien tai oireiden tunnistamista ja tarvittavia tukitoimia, toiset poikkeavuuden kontrollia ja kolmannet ehkäisevää toimintaa avoimessa yhteistyössä. Yhdet painottavat lapsiin ja perheisiin suuntautuvaa toimintaa. Toiset muistuttavat, että myös ikäihmisten pulmiin on puututtava aikaisin.

Varpu-verkosto edistää yhteistyössä varhaista puuttumista

Varpu-verkoston tehtävänä on edistää varhaista puuttumista järjestämällä ammattikunta- ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Verkosto järjestää vuosittain Varpun päivän -seminaarin ja ministerin aamukahvitilaisuuden jonkin ajankohtaisen varhaiseen puuttumiseen liittyvän teeman ympärille. Lisäksi verkoston eri toimijat tekevät hallinnonrajat ylittävää yhteistyötä erilaisten tapahtumien, tilaisuuksien ja teemojen ympärillä. Tämän vuoden teemana on erityisesti kiusaamisen ehkäisy.

Varpu-verkosto on perustettu syksyllä 2004 jatkamaan sosiaali- ja terveysministeriön koordinoiman valtakunnallisen Varpu-hankkeen (2001-2004) työtä. Vastuuverkostoon kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Opetushallitus, Kirkkohallitus, Suomen Kuntaliitto, A-klinikkasäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Vanhempainliitto, Lastensuojelun Keskusliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Suomessa varhaisen puuttumisen mukaisia toimenpiteitä sisältyy muun muassa hallitusohjelmaan, Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan 2008-2011 (Kaste), Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan sekä Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan 2007-2011. Ohjelmissa painotetaan lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta sekä työntekijöiden ja perheiden välistä varhaista avointa yhteistyötä.

Lisätietoja

Sosiaalineuvos Martti Lähteinen, puh. (09) 160 74351
Tutkimusprofessori Tom Arnkil, THL, puh. 020 610 7225Muualla verkossa

Varpu-verkkosivut

Sivun alkuun