Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiosihteeri Kostiainen työelämän joustoista

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.9.2006 6.30
Tiedote -

Kuva suomalaisesta työelämästä on varsin ristiriitainen. Suomalaista yhteiskuntaa vaivaa samaan aikaan sekä työttömyys että työvoimapula. Molemmat vaativat jatkuvia erityistoimia. Hyödyntämällä erilaisia työelämän joustoja voidaan ongelmia helpottaa ja ratkaista. Nykyisen hallituksen tekemät päätökset muutosturvasta, osasairauspäivärahasta ja perhevapaakustannusten tasauksesta antavat uusia mahdollisuuksia. Työntekijä voi aiempaa paremmin muokata työuraansa oman elämäntilanteensa mukaan. Joustot on tehty käytettäväksi, selvitti valtiosihteeri Leila Kostiainen sosiaali- ja terveysministeriöstä keskiviikkona 20.9.2006 Jyväskylässä pitämässään puheessaan. Valtiosihteeri Kostiainen puhui Veto-ohjelman Hyviä käytäntöjä työelämään -seminaarissa.

Työhön paluu pitkittyneen sairausloman jälkeen on kriittinen paikka, sillä vaarana on ajautuminen sairausloman yhteydessä vähitellen työelämän ulkopuolelle. Sairausloman ja osittaisen työskentelyn yhdistäminen osasairauspäivärahan avulla mahdollistaa pehmeän laskun takaisin töihin. Osasairauspäiväraha otetaan käyttöön vuoden 2007 alussa.

Osittainen työskentely sairauslomalla edesauttaa monessa tapauksessa työntekijän kuntoutumista ja nopeuttaa toimintakyvyn palautumista. Valtiosihteeri muistutti, että kyseessä on vapaaehtoinen järjestely työntekijän ja työnantajan välillä, ketään ei siis pakoteta sairauslomalta töihin. Uusi käytäntö antaatilaisuuden yksilöllisten työhönpaluusuunnitelmien laatimiseen. Tähän ei ole aiemmin ollut näin hyvää mahdollisuutta.

Parannettavaa on vielä, vaikka nykyinen hallitus on nostanut työelämän parantamiseen liittyvät kysymykset näkyvästi esille. Työntekijöiden valmiutta kohdata muutostilanteita on vahvistettava koko työuran ajan jatkuvaksi laajennetuksi muutosturvaksi. Tämä tarkoittaa, että työntekijän ammattitaidosta pidetään huolta ja hänellä olisi mahdollisuus ammattitaitonsa päivittämiseen, vahvistamiseen ja laajentamiseen. Kyse olisi työntekijän ja työnantajan välisestä sopimuksesta, joka edellyttäisi työnantajalta panostusta työntekijän jatkuvaan kouluttamiseen ja työntekijältä sitoutumista itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Valtiosihteeri Kostiaisen mukaan laajennetulle muutosturvalle on useita perusteita. Näin huolehdittaisiin, että ammattitaitoista työvoimaa on jatkossakin. Lisäksi ehkäistäisiin työelämän epävarmuutta takaamalla työmarkkinakelpoisuuden säilyminen niissä tilanteissa, joissa ei voida turvata työpaikan pysyvyyttä.

Lisätietoja:
Veto-ohjelman projektipäällikkö Ismo Suksi, puh. 0400-409 717, www.vetoatyoelamaan.fi ja www.klinikka.fi

Sivun alkuun