Hyppää sisältöön
Media

Valtiosihteeri Kostiainen sosiaalimenoista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.4.2005 7.40
Tiedote -

Sosiaalimenolaskelmat osoittavat valtiosihteeri Leila Kostiaisen mukaan, että terveys ja työ- ja toimintakyky vaikuttavat sosiaalimenojen kehitykseen ja hyvinvoinnin rahoituksen kestävyyteen ratkaisevammin kuin vanhusten määrän lisääntyminen sinänsä.

Nykyiset eläkeläiset ovat selvästi edeltäjiään hyväkuntoisempia, elinvoimaisempia ja aktiivisempia. 75 vuotta täyttäneistä vain joka neljäs on säännöllisten sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä ja valtaosa vielä 90 vuotta täyttäneistäkin asuu kotonaan, totesi valtiosihteeri Leila Kostiainen Espoossa Valtakunnallisilla Fysioterapiapäivillä perjantaina

Uusi eläkejärjestelmämme on avannut Kostiaisen mukaan työntekijöille aivan uudenlaisen mahdollisuuden hallita omaa elämäänsä. Aikaisemmin eläkkeelle piti lähteä juuri tiettynä aikana eläkeiän täyttyessä, ei ennen eikä jälkeen, paitsi työnantajan kanssa erikseen sopien. Nyt jokaisella on mahdollisuus itse päättää, milloin siirtyy eläkkeelle 62 ikävuoden ja 68 ikävuoden välissä. Tämä oman elämän hallinnan lisääntyminen voi olla se asia, jonka vuoksi eläkkeelle lähtöä saatetaan lykätä.

Haasteena kaikilla terveydenhuollon ammattilaisilla on tukea myönteistä terveyskehitystä jatkossakin ja vahvistaa kansalaisten omaa vastuuta terveydestään ja toimintakyvystään. Fysioterapeutit taas voivat vaikuttaa omien asiakkaidensa eläkeikävalintoihin.

Lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista on lisätty pykälä, jonka mukaan potilaalle on tarvittaessa laadittava tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma, josta tulee ilmetä hoidon järjestäminen ja toteuttamisaikataulu. Tämä velvoite sitoo myös fysioterapeutit entistä tiiviimmin moniammatilliseen tiimiin potilaan kokonaishoidon suunnittelussa ja takaa potilaalle hoitoon pääsyn lisäksi tarvittavat tutkimukset ja hoidon kokonaisuuden.

Kuntouttavat toimenpiteet, esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluva apuvälinehuolto tulee aina ulottaa myös kuntoutujan omaan elinympäristöön ja varmistaa, että henkilö kykenee käyttämään välinettä kotonaan. Valtakunnallisen apuvälinepalvelujen laatusuosituksen jalkauttaminen on poikinut lähes kaikkiin sairaanhoitopiireihin omat alueelliset apuvälinepalvelujen ohjeistukset. Asiakkaan tulee saada nopeasti ja vaivattomasti tarvitsemansa apuvälineet ja niihin liittyvän palvelun.

Sivun alkuun