Hyppää sisältöön
Media

Uusia aineita määritellään huumausaineiksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.4.2014 10.17
Tiedote -
Kuusi uutta ainetta lisätään Suomen kansalliseen huumausaineiden luetteloon. Kaikkien luetteloon lisättävien aineiden väärinkäyttöä on havaittu Suomessa. Ne eivät ole YK:n tai EU:n yhteisen huumausainevalvonnan piirissä, mutta käyttöä kontrolloidaan useissa Euroopan maissa.

Huumausaineiksi määriteltävät AM-2201 ja MAM-2201 ovat päihdekäytön vaikutuksiltaan samankaltaisia kuin kannabis. Ne aiheuttavat kuitenkin jo pieninä annoksina haitallisia vaikutuksia, joten niitä pidetään kannabista vaarallisempina. Lisäksi huumausaineiksi luokitellaan 5- ja 6-APB, joita väärinkäytetään niiden piristävien vaikutusten vuoksi.

Huumausaineiksi määritellään myös fenatsepaami sekä alfa-metyylitryptamiini eli AMT. Fenatsepaami on lääkkeenäkin joissain maissa käytetty bentsodiatsepiini. Sitä käytetään edelleen esimerkiksi Venäjällä ja Latviassa muun muassa nukahtamisvaikeuksien, epilepsian ja alkoholin vieroitusoireiden hoitoon. AMT:llä puolestaan voi käyttöannoksesta riippuen olla mielialaa kohottavia tai hallusinogeenisiä vaikutuksia.

Valtioneuvosto antoi torstaina 24. huhtikuuta asetuksen huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetus tulee voimaan 5. toukokuuta 2014.

Kesäkuussa 2011 voimaan tulleen huumausainelain muutoksen myötä uudet terveydelle vaaralliset aineet voidaan määritellä huumausaineiksi kansallisesti. Aikaisemmin päätöksettehtiin pelkästään YK:n tai EU:n tasolla. Aineiden käytön kieltämisen tavoitteena on hidastaa ja jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös huumevalvonnan mahdollisuudet paranevat.

LisätietojaNeuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 029 5163977, [email protected]

Muualla palvelussamme Huumausainepolitiikka
Sivun alkuun