Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Utkomstskyddet och utbildningsförmånerna för arbetslösa förbättras

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 22.12.2009 9.19
Pressmeddelande -

Arbetsvillkoret för den som får arbetslöshetsdagpenning förkortas för första gången från 43 till 34 veckor och arbetsvillkoret för företagare förkortas från två år till 18 månader.

Som en ny förmån ska det för de 20 första arbetslöshetsdagarna betalas förhöjningsdel i fråga om grunddagpenningen och förhöjd förtjänstdel till en person som har varit tre år i arbetslivet innan arbetslöshetsperioden inleddes.

För att förlänga arbetshistorien föreslås att den ålder då man får rätt till tilläggsdagar för dagpenning höjs från 59 år till 60. Ändringen skulle gälla de arbetssökande som är födda 1955 eller senare.

Personer som deltar i sysselsättningsfrämjande åtgärder gynnas

Personer som deltar i så kallade aktiveringsåtgärder som främjar sysselsättningen (utbildning, arbetsförsök, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller arbetslivsträning) skulle betalas förhöjningsdel eller förhöjd förtjänstdel för högst 200 dagar.

Den maximala betalningstiden för tillägg för sysselsättningsplan som hör till omställningsskyddet förlängs från 185 till 200 dagar.

Utbildningsförmånerna under arbetslöshet, det arbetskraftspolitiska vuxenutbildningsstödet och utbildningsdagpenningen sammanslås till en förmån. Den arbetslösa får lika stor förmån oberoende av om han eller hon deltar i utbildning som arbets- och näringsbyrån ordnar eller i utbildning som haneller hon själv har skaffat.

Samtidigt slopas kravet på 10 års arbetshistoria som villkor för att delta i frivillig utbildning. Det stöd som betalas under tiden för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning räknas in i maximitiden på 500 dagar för arbetslöshetsdagpenning.

Förändringarna är en del av Sata-kommitténs centrala linjedragningar för att förnya den sociala tryggheten.

Regeringen föreslog tisdagen den 22 december att lagarna ska stadfästas och avsikten är att republikens president stadfäster dem samma dag. Lagarna träder i kraft den 1.1.2010.

För mer information

regeringsråd Esko Salo, tfn (09) 160 73180, fö[email protected]

 Sivun alkuun