Hyppää sisältöön
Media

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta rahoitetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2013 9.08
Tiedote -

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen lisärahoitus jatkuu. Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annettua lakia esitetään muutettavaksi siten, että määräaikaisten työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitusta koskevien säännöksien voimassaoloa jatkettaisiin neljäksi vuodeksi.

Hallitus antoi työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta koskevan esityksen eduskunnalle 16. syyskuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. päivänä tammikuuta 2014 ja se olisi voimassa 31.12.2017 saakka.

Lain tavoitteena on turvata työterveyshuollon erikoislääkärien koulutuksen taso ja koulutuksen riittävä määrä. Tätä varten valtion varoista maksettaisiin korvaus työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkärien koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin Työterveyslaitokselle. Se vastaisi työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen liittyvän korvauksen maksamisesta yliopistoille, yliopistojen hyväksymille erikoislääkärikoulutusta antaville yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille työterveysasemille. Lisäksi Työterveyslaitos rahoittaisi korvauksella työterveyshuollon erikoislääkäri-koulutusta Työterveyslaitoksella.

Esitys ei lisää kustannuksia nykyisestä. Määräraha sisältyy valtiontalouden kehyksiin vuosille 2014-2017.

Laki varmistaisi työterveyshuollon erikoislääkäritutkintojen määrän säilymisen nykyisellä tasolla, noin 50:ssä vuosittain.

Lisätietoja

hallitusneuvos Liisa Katajamäki, p. 02951 63329Sivun alkuun