Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2019 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet
30.11.2018 11.08
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsförsäkringsavgifterna för år 2019.

År 2019 utgör den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare 24,4 procent av lönen. Basprocentsatsen enligt lagen om pension för lantbruksföretagare och arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för företagare är nästa år 24,10 procent för personer under 53 år och över 62 år och 25,60 procent för personer som fyllt 53–62 år. Premieprocenten är desamma som år 2018.

Nästa år är pensionsförsäkringsavgiften för arbetstagare under 53 år och över 62 år 6,75 procent av lönen, medan pensionsavgiften för personer som fyllt 53–62 år är 8,25 procent av lönen. Båda avgifterna är 0,40 procentenheter högre än 2018.

Arbetsgivarens genomsnittliga avgift är 17,35 procent, vilket är 0,40 procentenheter lägre än 2018.

Arbetspensionsförsäkringsavgiftens nivå baserar sig på det avtal som arbetsmarknadens centralorganisationer ingått inom ramen för pensionsreformen. Pensionsreformen trädde i kraft vid ingången av 2017. I procentsatserna har man även beaktat det konkurrenskraftsavtal som ingåtts av arbetsmarknadens centralorganisationer.

Ytterligare information

Tarja Taipalus, övermatematiker, tfn 0295 163008, [email protected]

Sivun alkuun