Hyppää sisältöön
Media

Toimeentulotuen etuoikeutettu ansiotulo muutetaan pysyväksi ja tulonsaajakohtaiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2014 13.42
Tiedote -

Toimeentulotukea saavien on myös jatkossa mahdollista hankkia pieni määrä ansiotuloja ilman, että tulot leikkaavat tuen määrää. Etuoikeutettua ansiotuloa voi olla vähintään 20 prosenttia saadusta ansiotulosta. Etuoikeutetun ansiotulon määrä voi kuitenkin olla enintään 150 euroa kuukaudessa.  Jatkossa ansiotulovähennys on myös tulonsaajakohtainen eikä kotitalouskohtainen.

Muutosten tavoitteena on parantaa toimeentulotukea saavien työssäkäyvien asemaa sekä tehdä pienten ansiotulojen hankinnasta entistä mielekkäämpää.

Etuoikeutettua ansiotuloa koskeva säännös on ollut voimassa määräaikaisena vuodesta 2002 alkaen. Säännöksen muuttamisella pysyväksi ei arvioida olevan mainittavia vaikutuksia toimeentulotukimenoihin.

Ansiotuloja saavia kotitalouksia oli kunnissa vuonna 2012 noin 9000 eli 8,5 prosenttia toimeentulotuensaajista. Sellaisia kotitalouksia, joissa molemmat puolisot saavat ansiotuloa, arvioidaan olevan toimeentulotuen piirissä noin 700.

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto, jolla turvataan vähintään välttämätön toimeentulo. Tuen tarkoituksena on lisätä henkilöiden ja perheiden sosiaalista turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 13. marraskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja

asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, p. 02951 63302
ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, p. 02951 63305 Muualla palvelussamme

Toimeentulotuki

Sivun alkuun