Hyppää sisältöön
Media

Styrnings- och tillsynsuppgifter som gäller hälsoteknik föreslås bli överförda från Valvira till Fimea

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2019 14.12 | Publicerad på svenska 16.5.2019 kl. 12.25
Nyhet

Ett lagutkast vars syfte är att omorganisera styrnings- och tillsynsuppgifter som gäller hälsoteknik har sänts på remiss av social- och hälsovårdsministeriet.

Det viktigaste förslaget i lagutkastet är att tillsyns- och styrningsuppgifter som gäller produkter och utrustning för hälso- och sjukvård ska överföras från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Samtidigt ska också uppgifter som det föreskrivs om i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål och i lagen om medicinsk forskning samt styrnings- och tillsynsuppgifter som anknyter till biobanker och genteknik överföras från Valvira till Fimea.

Genom överföringen eftersträvas att sakkunskap inom hälsoteknikens område och om kvalitet och säkerhet hos produkter avsedda för användning inom vården ska koncentreras och att detta ska ge synergieffekter.

Utkastet till regeringsproposition är på remiss fram till den 25 juni.

Ytterligare information

Merituuli Mähkä, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 575
Liisa Holopainen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 593

Sivun alkuun