Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tavaroiden tai palvelujen tarjoajien syrjivään menettelyyn halutaan puuttua

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.10.2008 10.31
Tiedote -

Hallitus päätti istunnossaan 2. lokakuuta esittää, että Tasavallan presidentti antaisi esityksen laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta eduskunnalle. Esityksellä pantaisiin tehokkaasti täytäntöön neuvoston direktiivi 2004/113/EY. Laki tulisi voimaan 1. tammikuuta 2009.

Esityksessään hallitus vahvistaa tasa-arvolain oikeusseuraamuksia, kun tavaroiden tai palvelujen tarjoajat syyllistyvät toiminnassaan syrjintään. Tasa-arvolain hyvitystä ja vastatoimen kieltoa koskevia säännöksiä ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan myös tavaran tai palvelujen tarjoajaa.

Muutosten myötä tavaroiden tai palvelujen tarjoajien syrjivään menettelyyn voidaan puuttua tehokkailla seuraamuksilla, viime kädessä tuomioistuimessa vaadittavalla hyvityskanteella. Loukatulle maksettavan hyvityksen alaraja olisi sama kuin lain muiden syrjinnän kieltojen rikkomisessa, eli 3 000 euroa. Alaraja ei kuitenkaan ole ehdoton ja olosuhteista riippuen velvollisuus suorittaa hyvitystä voidaan kokonaan poistaa.

Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on myös jatkossa ohjeiden ja neuvojen avulla yrittää estää havaitsemansa tasa-arvolain säännösten rikkominen. Esityksen tavoitteena on taata yhtenäinen suoja eri syrjintätilanteissa.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että työnantajan selvitysvelvollisuus syrjintäepäilytilanteissa palautettaisiin yhtä laajaksi kuin se oli ennen tasa-arvolain muuttamista vuonna 2005.

Lisätietoja: ylitarkastaja Pamela Sinclair, puh. (09) 160 74154

Sivun alkuun