Hyppää sisältöön
Media

Tartuntatautilain väliaikaisten pykälien voimassaoloa jatketaan kesäkuun 2022 loppuun

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 14.36
Tiedote 409

Tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatketaan pääosin entisellään kesäkuun 2022 loppuun saakka. Tasavallan presidentti vahvisti lain tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta 22.12.2021.

Ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaista rajoittamista ja valvontaa koskevien säännösten voimassaoloa jatketaan. Lisäksi jatketaan henkilöliikenteessä ja muissa palveluissa noudatettavia erityisiä hygieniavelvoitteita ja toiminnan väliaikaista rajoittamista epidemiatilanteen sitä vaatiessa koskevien säännösten voimassaoloa. 

Koronapassia koskevaa sääntelyä jatketaan ja koronapassin käyttöä koskevaa sääntelyä tarkennetaan kohdentamalla käyttö koskemaan yleisötilaisuuden ja tilan koko aukioloaikaa. Uusi väliaikainen säännös kuntien velvollisuudesta myöntää EU:n digitaalinen koronarokotustodistus EU:n ulkopuolella rokotetuille lisätään.

Terveysturvallista maahantuloa covid-19 -pandemiatilanteessa koskevia säännöksiä jatketaan. Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytetään edelleen joko luotettavaa todistusta kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista, saadusta hyväksyttävästä rokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta luotettavasta testistä. Velvoite käydä testissä 72–120 tunnin kuluessa maahan saapumisesta koskee heitä, joilla on testitodistus tai jotka käyvät testissä Suomeen saavuttuaan tai jotka ovat saaneet vain osittaisen rokotesarjan. Eräitä henkilöryhmiä koskee voimassa olevaan tapaan poikkeus, jonka mukaan heillä ei ole velvollisuutta esittää todistusta tai osallistua covid-19-testiin, mutta maita ja alueita koskeva poikkeus ja valtioneuvoston asetuksenantovaltuus poistetaan.

Tartuntatautilaki määrittää rajat ylittävät terveysturvallisuustoimet ja maahantulon edellytyksistä säädetään erikseen. Valtioneuvoston 16.12. tekemän päätöksen mukaisesti Suomessa voimassa olevia ulkorajoja koskevia maahantulon rajoituksia on jatkettu ja terveysturvallisuustoimia tiukennettu. Hallitus linjasi 21.12., että sisärajavalvonta otetaan uudelleen käyttöön Suomen rajoilla tiistaina 28.12. alkaen. 

Matkustajamäärien väliaikaista rajoittamista henkilöliikenteessä ja tilojen väliaikaista sulkemista koskevia säännöksiä muutetaan. Säädetyistä viranomaisen päätöksenteon kriteereistä poistetaan koronavirustaudin ilmaantuvuus. Säännöksen soveltaminen edellyttää, että tartuntaryppäät alueella ovat merkittäviä ja ne voivat aiheuttaa riskin uusien tartuntojen laajaan leviämiseen alueella.

Liikenteen palveluista annetun lain säännöstä aikataulu- ja reittitiedoista ilmoittamisesta covid-19-epidemian aikana jatketaan.

Laissa on edelleen säännös covid-19-testin laiminlyöntiä koskevasta rikkomuksesta ja säännös valtion korvausvelvollisuudesta kunnille ja kuntayhtymille todistusten tarkastamisesta ja covid-19-testauksesta aiheutuvista kustannuksista. Myös virka-apua ja päätösten täytäntöönpanoa koskevien säännösten täsmennysten voimassaoloa jatketaan.

Väliaikainen sääntely tulee voimaan 1.1.2022. 

Lisätietoja:

osastopäällikkö Taneli Puumalainen, STM, [email protected]
hallitusneuvos Liisa Katajamäki, STM, [email protected]
hallitusneuvos Silja Ruokola, LVM, [email protected] (laki liikenteen palveluista)

Sivun alkuun