Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Päivi Sillanaukee:
Sukupuolen variaatioiden hoidolle tehdään yhtenäiset suositukset

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.10.2018 9.59
Kolumni

Sukupuolen variaatioiden hoidolle toivotaan yhtenäisiä linjauksia. Suomen laki turvaa lääketieteellisen hoidon transsukupuolisuuden perusteella. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole selvää, ketkä ovat oikeutettuja sukupuolen variaatioiden hoitoon ja mitkä hoidot kuuluvat julkisesti rahoitettuun terveydenhoitoon.

Sukupuolen variaatioilla tarkoitetaan sukupuoli-identiteetin asettumista mihin tahansa kohtaan mies-nainen-akselille tai sen ulkopuolelle, ei ainoastaan jakoa miehiin ja naisiin. Kaikki muunsukupuoliksi kutsutut eivät kuitenkaan koe tarvitsevansa lääketieteellistä hoitoa sukupuoli-identiteettinsä takia. 

Suomessa transsukupuoli-identiteetin tutkimus ja hoito on keskitetty TAYS:n ja HYKS:n erityispoliklinikoille. Viime aikoina sukupuoli-identiteettipohjaisten toimenpiteiden kysyntä on kasvanut. Jopa yli prosentilla Suomen väestöstä on mahdollisesti hoitotoiveita tuottavia sukupuoli-identiteettikokemuksia. Nuoruusikäisillä näitä kokemuksia on mahdollisesti vielä enemmän. 

Ihmiset toivovat hoitoa muuttaakseen fyysisiä ominaisuuksiaan jossakin määrin naisellisemmiksi, maskuliinisemmiksi, sukupuolettomiksi tai yhtaikaa miehen ja naisen ominaisuuksia ilmentäviksi tai elämänkaaren eri vaiheissa eri suuntaan. Kansainväliset hoitosuositukset tukevat sukupuolen variaatioiden hoitoa.

Ongelmana on se, että linjaukset julkisten palveluiden roolista näiden hoidon tuottajana ja hoidon korvaamisesta julkisin varoin ovat epäselviä. 

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on päättänyt suositustyön aloittamisesta työnimellä ”Lääketieteelliset tutkimus- ja hoitomenetelmät sukupuolen variaatioiden hoidossa”. Suosituksen nimi täsmentyy työn edetessä. 

Palkon tehtävänä on antaa suosituksia siitä, kuuluko jokin terveydenhuollon menetelmä tietyn terveysongelman hoidossa julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan. Neuvoston on otettava huomioon eri alojen tutkimustieto ja muu näyttö sekä terveydenhuollon eettiset ja järjestämiseen liittyvät näkökohdat, kun se antaa suosituksia. Neuvosto toimii sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteydessä.

Sukupuolen variaatioiden hoitoa koskevan suositus valmistellaan jaostossa, jonka Palko nimittää lokakuun 2018 alussa. Tavoitteena on, että jaostossa on osaamista lääketieteen erikoisaloilta sekä terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä ja järjestämisestä.

Keskeinen osa suositusvalmistelua on työn alkuvaiheessa teetettävä kirjallisuuskatsaus vaikuttavuudesta, turvallisuudesta ja kustannuksista, koska ajantasaista koontia hoitojen vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta ei ole saatavilla.

Työn alkuvaiheessa kootaan suomalaisten potilaiden ja transihmisten kokemuksia tilanteesta ja terveydenhuollosta keskustelutilaisuuksissa. Suositusvalmistelun loppuvaiheessa jokaisella on mahdollisuus kommentoida suositusluonnosta Otakantaa-palvelussa. Työ on tarkoitus saada valmiiksi keväällä 2019.

Päivi Sillanaukee
kansliapäällikkö
Palkon puheenjohtaja

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko)
 

Sivun alkuun