Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

STM pyytää lausuntoa asevelvolliselle pysyvän vamman ja kuoleman johdosta maksettavasta uudesta lisäkorvauksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.6.2018 13.07
Tiedote 093

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta. Lausuntoaikaa on 3.8.2018 saakka.

Esityksessä ehdotetaan uutta lisäkorvausta asevelvollisuutta suorittaessa vammautuneelle. Varusmiehellä olisi oikeus saada lisäkorvauksena sotilastapaturmana tai palvelussairautena korvattavan vamman tai sairauden aiheuttamasta pysyvästä haitasta kertakorvaus, jonka suuruus olisi enimmillään 210 000 euroa. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että varusmiespalveluksessa sotilastapaturman tai palvelussairauden seurauksena kuolleen lähiomaisilla olisi oikeus henkivakuutusluontoiseen kertakorvaukseen, jonka suuruus edunjättäjän puolisolle olisi 200 000 euroa ja edunjättäjän lapselle 40 000 euroa. Jos kuolleella varusmiehellä ei olisi puolisoa tai lasta, hänen vanhemmillaan olisi oikeus saada kertakorvauksena 20 000 euroa.

Säännökset koskisivat myös vapaaehtoista varusmiespalvelusta suorittavaa naista sekä siviilipalvelusta suorittavaa.

Lisätietoja

Johtaja Hannu Ijäs p. 02951 63248 [email protected]

Sivun alkuun