Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Social- och hälsovårdsministeriet beviljade dispens för tre bygginvesteringar inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet
20.12.2019 15.16 | Publicerad på svenska 23.12.2019 kl. 13.54
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat dispens för sammanlagt tre byggprojekt inom social- och hälsovården. Dispens beviljades för inledande av en grundläggande renovering av HUS klinik för cancersjukdomar, för byggande av en ny vårdavdelnings- och poliklinikbyggnad och renovering av en äldre byggnad vid Puijo sjukhus i Kuopio samt för byggande av familjecentret Aallokko i Seinäjoki.

”Det är viktigt att nödvändiga byggprojekt inleds utan dröjsmål. De bygginvesteringar som nu inleds i Helsingfors, Kuopio och Seinäjoki tryggar högklassiga hälso- och sjukvårdstjänster i de aktuella regionerna och främjar förnyelse inom social- och hälsovården”, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

HUS klinik för cancersjukdomar renoveras och ansluts till det nya Brosjukhuset

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) klinik för cancersjukdomar är en del av HUCS Cancercentrum, som ska placeras i det nya Brosjukhuset, som byggs på Mejlans campusområde i Helsingfors. De lokaler där kliniken för cancersjukdomar finns har varit drabbade av vattenskador, och läget i lokalerna har så småningom förvärrats, så att har man varit tvungen att flytta en del av klinikens verksamhet till tillfälliga lokaler. Byggprojektet genomförs i två faser. 

I klinikbyggnaden, som är i behov av en total renovering, finns ett dagsjukhus, polikliniker för olika patientgrupper, två vårdavdelningar, en strålbehandlingsavdelning, en forskningsenhet och en isotopbehandlingsenhet.

Målet är att renoveringen ska vara klar 2023. Klinikbyggnaden är placerad i anslutning till Brosjukhuset, dit hela Cancercentrumets verksamhet ska koncentreras.

Byggprojektet vid Puijo sjukhus i Kuopio fortsätter

Vid Puijo sjukhus, som hör till Kuopio universitetssjukhus i Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, pågår ett moderniseringsprojekt i fyra faser som kallas Uusi Sydän (det nya hjärtat). Projektet gäller vårdavdelnings- och poliklinikverksamheten. Byggprojektets första fas beviljades dispens redan 2017, och nu har det sökts dispens för följande faser, som innebär att bygga en ny vårdavdelnings- och poliklinikbyggnad och renovera en äldre byggnad. Efter det är planen att en gammal vårdavdelningsbyggnad ska rivas och nya förbindelser mellan sjukhusets olika byggnader byggas.

Social- och hälsovårdsministeriet beviljade dispens för byggandet av den nya vårdavdelnings- och poliklinikbyggnaden och för renoveringen av den äldre byggnaden. Eftersom projektets fjärde fas är förlagd till 2025 och den lag som gäller dispens för investeringar för närvarande gäller till utgången av 2022, kunde ministeriet inte bevilja dispens för den sista fasen.

Seinäjoki stad bygger ett nytt familjecenter

I Seinäjoki ska det byggas ett nytt familjecenter, som ska heta Aallokko. I familjecentret Aallokko ska det finnas rådgivningsbyrå för mödravård, rådgivningsbyrå för familjeplanering, rådgivningsbyrå för barnavård, psykologtjänster för familjer, talterapi, rehabiliteringshandledning, ergoterapi, familjearbete, socialservice för barnfamiljer, service för äldre, mun- och tandvård, mentalvårdstjänster för vuxna, rådgivningsbyrå för vuxna, hälso- och sjukvård för arbetslösa samt utlämning av förbrukningsartiklar och diabeteshjälpmedel.

I den gamla hälsovårdscentralsbyggnaden har det förekommit problem med inomhusluften, och därför har verksamheten flyttats till tillfälliga lokaler. Man beslutade att bygga en helt ny byggnad, eftersom den gamla är i så dåligt skick att det inte lönar sig att renovera den. 

Ytterligare information

Anne Arvonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 285, forna[email protected]

Kirsi Kaikko, specialsakkunnig, tfn 0295 163 545, [email protected]

Sivun alkuun