Hyppää sisältöön
Media

STM asetti työryhmän kehittämään työsuojelupiirien toimintaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.7.2008 7.46
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on asettanut kolmikantaisen Resurssi II -työryhmän selvittämään työsuojeluhallinnon ja erityisesti työsuojelun piirihallinnon resursseja. Tavoitteena on työsuojeluvalvonnan tehostaminen ja työsuojelupiirien toimintamuotojen kehittäminen.

Työryhmä tekee ehdotuksen työsuojeluhallinnon voimavarojen tarkoituksenmukaisesta suuntaamisesta ja määrällisestä tarpeesta. Työsuojeluviranomaisten valvottavaksi säädetyt uudet lait ja muut säännökset, työsuojelun painoalueet ja valtionhallinnon tuottavuustoimenpiteet on otettava huomioon.

Työryhmän tehtävänä on myös selvittää hallinnollisia ja toiminnallisia mahdollisuuksia lisätä työsuojeluvalvonnan vaikuttavuutta esimerkiksi työsuojeluviranomaisten uusilla yhteistyömuodoilla työsuojelun yhteistoimintaelinten, työterveyshuollon ja muiden asiantuntijapalveluiden sekä asiantuntijalaitosten kanssa.

Työryhmän tulee syyskuun 2008 loppuun mennessä tehdä ehdotuksensa valtion uuden tuottavuusohjelman (2011-2015) toteuttamisen kannalta merkityksellisistä seikoista. Muutoin ryhmän tulee saada työnsä valmiiksi vuoden 2008 loppuun mennessä.

Puheenjohtajana toimii STM:n työsuojeluosaston johtaja Leo Suomaa. STM:n lisäksi työryhmässä ovat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriö, Uudenmaan työsuojelupiiri, Työterveyslaitos, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kunnallinen työmarkkinalaitos, SAK, STTK ja AKAVA.

Lisätietoja: johtaja Erkki Yrjänheikki, työsuojeluosasto, puh. (09) 160 72479, 040 506 5451

Sivun alkuun