Hyppää sisältöön
Media

Sote-johtoryhmän kokouksessa 10.2. muun muassa henkilöstöasioita

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2020 8.26
Tiedote

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen johtoryhmä sai kokouksessaan 10.2. tiedoksi linjauksia uudistuksessa maakuntiin siirtyvään henkilöstöön liittyvistä asioista. Lisäksi johtoryhmä jatkoi muun muassa omaisuus- ja talousasioiden käsittelyä.

Kompensaatiosääntely omaisuusjärjestelyissä

Neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen ja erityisasiantuntija Ville Koponen valtiovarainministeriöstä esittelivät kompensaatiosääntelyn periaatteita kunnilta maakunnille tapahtuvissa omaisuudensiirroissa.

Tarkoituksena on, että kunnille omaisuusjärjestelyistä mahdollisesti aiheutuvat välittömät kustannukset korvattaisiin lakiin perustuvalla, valtionosuusjärjestelmästä erillisellä kompensaatiolla.

Maakuntien alustavat rahoituslaskelmat 

Finanssineuvos Markku Nissinen, neuvotteleva virkamies Ville Salonen, erityisasiantuntija Jenni Jaakkola ja hallitusneuvos Eeva Mäenpää esittelivät kuntien vuoden 2020 talousarviotietojen perusteella tehtyjä alustavia laskelmia maakuntien rahoituksesta.

Henkilöstö siirtyy maakuntien palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteella

Neuvottelujohtaja Sari Ojanen valtiovarainministeriöstä kertoi henkilöstön siirtymiseen liittyvän valmistelun käynnistymisestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyisi kunnista ja kuntayhtymistä maakuntien palvelukseen vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti.

Näin ollen siirtymähetkellä henkilöstön voimassa olevat oikeudet ja velvollisuudet säilyisivät, samoin kuin eläke-etuudet. 

Uudenmaan erillisratkaisun myötä HUSin ja Helsingin kaupungin henkilöstön työnantaja pysyisi entisenä järjestämislain voimaantullessa. 

Linjaukset valtion koulutus- ja tutkimuskorvauksista

Asiantuntija Suvi Velic sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoi valtion koulutus- ja tutkimuskorvauksiin esitettävistä linjauksista.

Esityksenä on, että säännökset jätettäisiin nykytilaa vastaavasti terveydenhuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin, eikä niistä tässä vaiheessa säädettäisi sote-järjestämislaissa.

Sote-järjestämislakiin sisällytettäisiin kuitenkin viittaussäännös, jossa todettaisiin, että valtion koulutus- ja tutkimuskorvauksista säädetään terveydenhuoltolaissa ja sosiaalihuoltolaissa.

Uudistuksen valmistelun II-vaiheessa terveydenhuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin tehtäisiin tarvittavat teknisluonteiset muutokset maakuntien perustamisesta ja sote-järjestämisvastuusta.

Lisätietoja

johtoryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Kirsi Varhila, p. 0295 163 338, [email protected]
johtoryhmän varapuheenjohtaja, hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, p. 0295 530 018, [email protected]

Sivun alkuun