Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Förmåner för krigsinvaliders makar och höjt frontunderstöd för frivilliga förblir så gott som oförändrade

Social- och hälsovårdsministeriet 12.12.2019 13.37
Pressmeddelande 163/2019

Statsrådet har utfärdat förordningar om förmåner för krigsinvaliders makar och frontunderstöd till frivilliga. Maximipriset för öppen rehabilitering för krigsinvaliders makar, änkor och krigsänkor är 1 050 euro per rehabiliteringsklient. Maximipriset för öppen rehabilitering som ges i hemmet är 1 575 euro per rehabiliteringsklient.

Den invaliditetsgrad för krigsinvalider som berättigar till rehabilitering för krigsinvaliders makar sänks från 50 procent till 30 procent. I och med ändringen är rätten till rehabilitering i fortsättningen densamma för både makar och änkor till en krigsinvalid.

Enligt uppskattningar uppgår antalet rehabiliteringsklienter till 1400 personer år 2020, och av dessa är andelen krigsänkor ca 13. En anstaltsrehabiliteringsperiod varar högst två veckor och en dagrehabiliteringsperiod högst 15 dagar. Statskontoret väljer på basis av ansökningar de personer som ska rehabiliteras.

Frontunderstödet som beviljas till utländska frivilliga frontmän förblir oförändrat

Beloppet av det frontunderstöd som beviljas som engångsbetalning förblir 2 000 euro. Frontunderstöd kan beviljas till utländska frontmän som har tjänstgjort som frivilliga i Finlands krig och som är fast bosatta i Estland, Finland eller inom det tidigare Sovjetunionens område.

Frontunderstöd beviljas till cirka 25 personer år 2020.

De båda förordningarna är i kraft från den 1 januari till den 31 december 2020.

Mer information

Emmi Äärynen, jurist, tfn 02951 63517, [email protected]

Pressmeddelandet har uppdaterats den 13 december. Förutsättning för rehabiliteringen är inte invaliditetsgraden hos krigsinvalidens maka, utan krigsinvalidens invaliditetsgrad.