Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja pelastustoimen järjestäminen esillä sote-johtoryhmässä

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.11.2019 17.14
Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen johtoryhmä kävi 18. marraskuuta keskustelua pelastustoimen järjestämisen siirtämisestä maakuntien tehtäväksi, sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksesta ja omaisuusjärjestelyistä.

Pelastustoimen järjestäminen maakuntien tehtäväksi

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka (SM) esitteli pelastustoimen uudistuksen valmistelua.

Pääministeri Rinteen hallitusohjelman mukaan pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta maakuntien tehtäväksi. Sisäministeriössä on ryhdytty valmistelemaan hallitusohjelman perusteella luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi pelastustoimen järjestämisestä.

Hallitusohjelman mukaan pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan suorituskyky sekä voimavarat varmistetaan ottaen huomioon kansalliset ja alueelliset palvelutarpeet.

Pelastustoimi on voimassa olevan pelastuslain mukaan kuntien lakisääteistä yhteistoimintaa, jonka järjestämisestä vastaavat 22 alueen pelastustointa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus valmistelussa

Osastopäällikkö Pasi Pohjola (STM) esitteli sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausjärjestelmän valmistelua. Sosiaali- ja terveydenhuollon yleinen ohjaus on sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla.

Tulevan ohjauksen keskeisenä tavoitteena on, että ohjaus perustuu yhä enemmän eri toimijoiden väliseen luottamukseen ja vuoropuheluun. Olennaisena osana vuoropuhelua on yhteinen tietopohja ja ymmärrys sote-palveluiden tilasta. Ohjauskeinoina ovat säädös-, resurssi- ja informaatio-ohjaus.

Uutena ohjauksen ja vuorovaikutuksen vahvistamisen toimintatapana sosiaali- ja terveysministeriö ja alueet käyvät vuosittain keskustelut alueen tilanteesta. Ensimmäiset keskustelut käytiin keväällä 2018 ja syksyllä 2018 käytiin laajempi maakuntaneuvottelujen kierros. Kolmannet keskustelut käydään tammi-helmikuussa 2020.

Omaisuuden ja velkojen siirto maakunnille

Neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen (VM) esitteli omaisuuden ja velkojen siirron lähtökohtia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta ja kuntayhtymiltä edellyttää säännöksiä ja toimeenpanossa päätöksiä siirtyviin tehtäviin liittyvästä kuntien ja kuntayhtymien omaisuudesta, veloista sekä sopimuksista.

Omaisuusjärjestelyjen tulee osaltaan tukea sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Lisätietoja:

kokouksen puheenjohtaja, hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, VM, p. 0295 530 018, [email protected]

Sivun alkuun