Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvityshenkilöt arvioimaan Lapin sote-palvelujen järjestämistä

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.11.2017 10.27
Tiedote 163/2017

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää Lapin sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamista osana maakunta- ja sote-uudistusta. Selvityshenkilöiksi on nimetty KT Maija Rask ja kaupunkineuvos Hannes Manninen.

Selvityshenkilöt toimivat työparina. Heidän tehtävänään on arvioida, miten Lapin sote-palvelut järjestetään parhaalla mahdollisella tavalla maakunta- ja sote-uudistuksessa. Uudistuksen valmistelu jatkuu selvityshenkilöiden arvion pohjalta. Jatkovalmistelussa otetaan huomioon Lapin asukkaiden palvelutarpeet ja alueelliset erityispiirteet.

Selvityshenkilöiden on valmisteltava konkreettinen ehdotus siitä, miten erikoissairaanhoidon työnjako toteutetaan Lapin sairaaloissa. Selvityksessä on tarkasteltava alueellisen yhteistyön edellytyksiä sekä työnjakoa erityisvastuualueella ja tulevalla yhteistyöalueella. Lisäksi ehdotuksessa on huomioitava, miten sosiaali- ja terveydenhuollon valmiudesta ja varautumisesta huolehditaan.

Selvityshenkilöiden on arvioitava erityisesti sitä, millaisia vaikutuksia mahdollisella sote-palvelujen laajamittaisella ulkoistamisella olisi maakunnan järjestämisvastuun toteutumiseen.

Selvityshenkilöiden työn pohjana ovat aiemmat selvitykset ja kokemukset Lapin alueelta. Selvityshenkilöt tekevät yhteistyötä Lapin muutosjohtajien ja muiden sote-toimijoiden kanssa.

Selvityshenkilöiden raportin on oltava valmis vuoden 2017 aikana.

Lisätietoja

Osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 02951 63338, [email protected]

Korjattu Maija Raskin titteli 8.11.2017 klo 11.00.

Sivun alkuun