Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvitys kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.9.2006 13.12
Tiedote 343/2006

Kuntoutuksen asiakasyhteistyön lainsäädäntöä uudistettiin vuonna 2003. Tavoitteena oli parantaa asiakkaan asemaa lisäämällä kuntoutuksen suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja asiakkaan osallistumista asiansa käsittelyyn. Nyt julkaistavassa selvityksessä Asiakasyhteistyötä uudella lailla? tutkija Peppi Saikku arvioi lain toteutumista käytännössä.

Tutkimuksen mukaan uuden lain mukaiset muutokset ovat toteutuneet hyvin ryhmien organisoitumisessa ja asiakkaiden osallistumisessa asiansa käsittelyyn. Uusi kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä, johon kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon, työhallinnon ja opetushallinnon sekä Kansaneläkelaitoksen edustajia, on asetettu useimpiin kuntiin. Asiakkaiden osallistuminen asiansa käsittelyyn ryhmässä on lisääntynyt 1990-luvulta lähtien. Nyt asiakkaat ovat mukana asiansa käsittelyssä yli 80 prosentissa ryhmiä.

Asiakkaat arvostavat ryhmien asiantuntemusta ja sitä, että he voivat saada ryhmässä paljon tietoa kuntoutuksen mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Kritiikkiä asiakkaat kohdistavat etenkin ryhmien kykyyn olla aidossa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja he toivovat työntekijöiltä avoimempaa keskustelua ja kohtaamista. Lisäksi asiakkaat kaipaavat jatkuvuutta, jota edistäisi ryhmän nimeämä asiakkaan yhteyshenkilö ja säännöllinen yhteydenpito yhteyshenkilön kanssa.

Asiakasyhteistyöryhmien toimintaan vaikuttavat myös kuntien yhdistyminen ja seutukunnallisuuden vahvistuminen. Uutena toimijana kuntoutukseen ovat tulleet työhallinnon, kuntien ja Kelan yhteiset työvoiman palvelukeskukset. Kunnissa on syytä tarkastella uudelleen kuntoutusyhteistyön kokonaisuutta ja työnjakoa. Kehittämishaasteet liittyvät toisaalta aidosti asiakaslähtöiseen asiakastyöhön ja toisaalta kuntoutuksen yleisempään strategiseen työskentelyyn. Asiakasyhteistyöryhmien tulee selkeämmin valita painopisteensä, että ne voisivat kehittyä toiminnassaan.

Kuntoutusasiain neuvottelukunnan toimesta Stakesissa tehdyn tutkimuksen tuloksia esitellään Kuntoutuksen yhteistyöpäivillä 13.9. Vantaan tiedekeskus Heurekassa.

Asiakasyhteistyötä uudella lailla? Kuntoutuksen asiakasyhteistyön arviointia –selvitystä (2006:47) myy Yliopistopaino ja se on luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön Internet-sivuilla www.stm.fi > Julkaisut

Lisätietoja:
Kuntoutusasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Heidi Paatero, STM, (09) 160 74356, sähköposti: [email protected]
Tutkija Peppi Saikku, Stakes, (09) 3967 2684, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun