Hyppää sisältöön
Media

Säteilylakiin muutoksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2005 13.50
Tiedote -

Säteilylaki muuttuu ensi vuoden tammikuun alussa, niin että Euroopan unionin neuvoston antama, korkea-aktiivisia säteilylähteitä koskeva, umpilähdedirektiivi pannaan täytäntöön. Direktiivi ei olennaisesti muuta Suomessa säteilylain nojalla sovellettujen turvallisuusvaatimusten sisältöä. Olennaisimmat vaatimukset esitetään kuitenkin säädettäväksi lain tasolla nykyistä yksilöidymmin. Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 22. joulukuuta. Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki samana päivänä.

Umpilähteiden poistaminen käytöstä aiheuttaa kustannuksia, ja niiden kattamisen varmistamiseksi asianomaisen toiminnan harjoittajan tulee nyt asettaa kustannusten suorittamista turvaava taloudellinen vakuus.

Umpilähdedirektiivin täytäntöönpanon ohessa lakiin on lisätty joitakin säädösympäristön muutoksista johtuvia tarkistuksia. Lisäksi säteilylakiin on nyt kirjattu kielto tuoda muita kuin Suomessa valmistetuista säteilylähteistä peräisin olevia radioaktiivisia jätteitä Suomeen radioaktiivisena jätteenä huolehdittavaksi.

Mikä umpilähde on?

Radioaktiivista ainetta sisältävät säteilylähteet jaotellaan avolähteisiin ja umpilähteisiin. Umpilähde on säteilylähde, jossa radioaktiivinen aine on kapseloitu tiiviiseen kuoreen sen leviämisen estämiseksi.

Umpilähteet ovat monenkokoisia. Tavallinen palovaroitinkin voi olla pieni umpilähde, jossa radioaktiivinen kide toimii savukaasuilmaisimena.Umpilähdedirektiivi on tarkoitettu voimakkaille lähteille, jotka asiantuntemattomasti käsiteltyinä voivat olla hengenvaarallisia. Direktiivin tavoite on luoda yhtenäiset lainsäädännölliset takeet korkea-aktiivisten umpilähteiden turvalliselle käsittelylle Euroopan unionin alueella.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Raimo Salonen p. (09) 160 73805

Sivun alkuun