Hyppää sisältöön
Media

Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeutta selkeytetään

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.7.2018 14.27
Tiedote 105

Psykoterapeutin työskentely nimikesuojattuna ammattihenkilönä Suomessa edellyttää Valviran myöntämää nimikkeenkäyttöoikeutta. Ammattinimikkeen käyttöoikeutta täsmennettiin valtioneuvoston asetusmuutoksella 5. heinäkuuta.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua asetusta täsmennetään siten, että vaadittava työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavissa tehtävissä ajoittuu asetuksessa määritellyn pohjakoulutuksen jälkeen ja ennen psykoterapeuttikoulutuksen aloittamista.  Säännökseen on myös lisätty viittaus yliopistolaissa tarkoitettuun yliopistoon. 

Ammattinimikkeen käyttäjältä edellytetään, että henkilö on soveltuvan pohjakoulutuksen jälkeen suorittanut yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämän psykoterapeuttikoulutuksen. Suomalaisen psykoterapeuttikoulutuksen sisältö on määritelty pääpiirteissään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 2 a §:ssä.  Ammattinimikkeen käyttöönoton edellytyksenä muiden säännöksessä mainittujen vaatimusten ohella on vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä. 

Ammattihenkilölle voidaan myöntää oikeus nimikkeen käyttämiseen ja hänet merkitään omasta hakemuksestaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki-rekisteri).

Asetusmuutoksella säännöksen sanamuoto saatetaan vastaamaan säännöksen alkuperäistä tarkoitusta ja pitkäaikaista ja vakiintunutta käytäntöä.

Muutos ei vaikuta niihin psykoterapeutteihin, jotka ovat jo saaneet oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.  

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Eila Mustonen, p. 02951 63460

Tiedotetta on täydennetty 31.7.2018. Lisätty viimeinen lause. 

Sivun alkuun