Hyppää sisältöön
Media

Pohjoismainen hyvinvointimalli teemana Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2022 8.40
Tiedote 73/2021

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen osallistuu Pohjoismaiden neuvoston kokoukseen 22.3. Malmössa. Kokouksessa keskustellaan pohjoismaisesta hyvinvointimallista ja sen tulevaisuudesta.

Pohjoismainen hyvinvointimalli liittyy universaalin sosiaaliturvan lisäksi muun muassa koulutukseen, työelämään ja tasa-arvoon. Tulonjakoa tasaavalla verotuksella, aktiivisella kansalaisyhteiskunnalla ja korkealla luottamuksella on siinä myös keskeinen rooli. Hyvinvointimalli antaa hyvät edellytykset kehittää pohjoismaisia yhteiskuntia ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisesti kestävän kehityksen edelläkävijöiksi. Samaan aikaan ilmiöt kuten työmarkkinoiden murros, väestön ikääntyminen, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, pandemiat ja sodat luovat haasteita tulevaisuudelle.

Ministeri Sarkkinen nostaa esiin puheessaan Suomen vastauksia näihin muutoshaasteisiin: sosiaaliturvauudistuksen, perhevapaauudistuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, oppivelvollisuuden uudistuksen ja työllisyyspalveluiden uudistuksen. Lisäksi ministeri korostaa mielenterveyden edistämisen merkitystä.
 
Pohjoismaisen hyvinvointimallin uudistaminen vaatii myös ekologisten reunaehtojen huomioimista.

”Meidän tulee pohtia, miten ylläpidämme hyvinvointimallia yhteiskunnassa, jossa hyvinvointi ei voi enää perustua nykyisen kaltaiseen materiaaliseen kulutukseen. Meidän tulee muuttaa talousmallimme hiilineutraaliksi sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla”, ministeri Sarkkinen sanoo.

Ministeri Sarkkinen nostaa puheessaan esille myös vahvistuvan hyvinvointitalousajattelun merkityksen. Hyvinvointitalous tarkastelee hyvinvoinnin ja talouden yhteyksiä ja toisiaan vahvistavaa luonnetta. Hyvinvointitalouden kautta voidaan tarkastella sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden yhdistämistä.

Suomi toimii parhaillaan Pohjoismaisen neuvoston puheenjohtajana. Tänä vuonna juhlistetaan Pohjoismaiden neuvoston 70. toimintavuotta.

Lisätietoja:

ministeri Sarkkisen erityisavustaja Jiri Sironen, p. 040 450 9077
erityisasiantuntija, kansainvälisten asioiden yksikkö, Mia Mäkinen, p. 050 465 8530

Sivun alkuun