Hyppää sisältöön
Media

Otsikon lyhennelmä, enintään 60 merkkiä. Näkyy linkkilistassa.

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2002 11.00
Tiedote 191/2002

Transseksuaalisen henkilön sukupuolen vahvistamisesta säädetään lailla. Transseksuaalisella henkilöllä on oikeus saada viranomaisen päätös siitä, että hän kuuluu biologiseen sukupuoleensa nähden vastakkaiseen sukupuoleen. Edellytyksenä on, että henkilö esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tässä roolissa. Lisäksi henkilön on oltava täysi-ikäinen ja steriloitu tai muuten lisääntymiskyvytön. Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevan henkilön oikeudellinen sukupuoli voidaan muuttaa, jos suhteen toinen osapuoli suostuu tähän. Tällöin avioliitto muuttuu rekisteröidyksi parisuhteeksi ja rekisteröity parisuhde vastaavasti avioliitoksi. Hakijan on oltava Suomen kansalainen tai hänen on asuttava Suomessa.

Samalla muutetaan steriloimista ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskusta koskevia lakeja sekä kumotaan kastroimislaki.

Hallitus esittää, että presidentti vahvistaisi lait 28. kesäkuuta ja määräisi ne tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2003.

Taustaa

Suomessa on arviolta 200-300 transseksuaalia. Transseksuaalilla tarkoitetaan henkilöä, joka kokeekuuluvansa biologiseen sukupuoleensa nähden vastakkaiseen sukupuoleen. Lääketieteessä transseksuaalisuutta pidetään nykyisin sukupuoli-identiteetin häiriönä. Transseksuaalisuus on yleensä pysyvä tila. Transseksuaali tarvitsee terveydenhuollon palveluja, kuten hormonihoitoa ja kirurgisia hoitoja saadakseen vastakkaisen sukupuolen ulkonäön. Transseksuaalille on tärkeää, että hän saa kokemansa sukupuolen etunimen ja henkilötunnuksen. Samoin hänelle on tärkeää, että esimerkiksi henkilöllisyysasiakirjat ja koulutodistukset ovat sopusoinnussa hänen sukupuoli-identiteettinsä kanssa. Vuosina 1988-1998 naisen henkilötunnuksen sai 49 miestä ja 38 naista sai miehen henkilötunnuksen.

Sivun alkuun