Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Nu ska vi tala om löner!

Sosiaali- ja terveysministeriö
9.9.2013 5.59
Pressmeddelande -

Kampanjen Nu ska vi tala om löner, som inletts i dag, uppmuntrar att ta upp till diskussion löner på arbetsplatserna.

Finländarnas kunskap om löner behöver förbättras. Att tala om löner mer öppet än i dag ökar kunskapen om löner, dvs. kunskapen om hur lönen bestäms och hur den egna arbetsprestationen påverkar den. På det sättet är obefogade löneskillnader som baserar sig på arbetstagarens kön lättare att identifiera och åtgärda.

Man ska betala ut lika lön för lika och likvärdigt arbete till kvinnor och män. Trots att löneskillnaderna under senare år har minskat något, tjänar kvinnor i genomsnitt 590 euro mindre i månaden än män (Förtjänstnivåindex 2012).

"Jämlika löner är en grundläggande rättighet. Att tala om löner och löneskillnader mellan kvinnor och män ökar kunskapen om löner och aktiviteten för att minska löneskillnader" säger kampanjens beskyddare, minister Paavo Arhinmäki, som ansvarar för jämställdhetsfrågor.

Lyft katten på bordet

Social- och hälsovårdsministeriets kampanj uppmanar att lyfta katten på bordet, dvs. att öppet tala om löner.

Kampanjen syns 9.9 - 23.9 i de större städerna på de offentliga kommunikationsmedlen som affischer samt utomhusreklam, tidnings- och webbannonser samt animationer på vitduken i 16 städer.

På webbplatsen Nu ska vi tala om löner finns exempel på kvinnors och mäns löner inom olika yrken, aktivitetstips samt hänvisningar till kunskapskällor. På webbplatsen kan du även skriva och dela ut kampanjmaterial.

www.talaomloner.fi

Ytterligare information

Projektchef Outi Viitamaa-Tervonen, tfn 0295 163 230, [email protected]
Informatör Anne Koskela, tfn 0295 163 xxx, anne.j.koskela(at)stm.fi

 Sivun alkuun